Utdanning

Lyngør-studier skal bygge bro

Nå oppretter Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) et semesterlangt kurs for mastergradstudenter i Lyngør.

Arkitektstudentene på det nye kurset skal bo og arbeide i Doktorhuset på Lyngørsida i til sammen fem uker utover høsten og vinteren. Foto: AHO

For fjerde gang arrangeres det sommerskole for arkitektstudenter i Lyngør, og lørdag er det åpning av den tradisjonelle utstillingen som viser resultatet av studentarbeidet.

Sommerkurset i år består i en katalogisering av landskap, arkitektur og samfunn i Lyngør. Studentene skal gjennom en intensiv undervisning i oppmåling og tegning, veiledet og undervist av arkitektene Amandine Kastler og Erlend Skjeseth.

Etter fire år med treukers sommerstudier, utvider AHO studiene i Lyngør allerede fra i år, skriver Tvedestrandposten.

Verdensarv

Det nye semesterkurset skal ta for seg om hvordan man kan bygge nytt i og rundt verneverdig bebyggelse, med utgangspunkt i Lyngør. Kurset utarbeides i samarbeid med Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommune.

AHO ønsker å knytte det faglige arbeidet opp mot det nylig vedtatte forbudet mot byggetiltak i Lyngør i påvente av en ny reguleringsplan. Forbudet henger også sammen med arbeidet med å posisjonere Lyngør som en del av en søknad om UNESCO verdensarvstatus. UNESCO-forsøket er felles for flere uthavner langs Agder-kysten.

Vil utfordre kopieringen

AHO ønsker å unngå å havne i den polariserte debatten som ofte oppstår når vernehensyn møter ny arkitektur, forteller Erlend Skjeseth. Høgskolen ønsker at resultatene av AHO-kurset i høst og vinter skal gi debatten en givende, faglig kontekst.

Målet med kurset er å utforske hvordan ny bebyggelse kan utformes med utgangspunkt i kvaliteter som finnes i eksisterende arkitektur. Ifølge Skjeseth skal studentarbeidene fokusere på forholdet mellom konstruksjon, kontekst og lokal og internasjonal innflytelse på de distinkte bygningstypene som finnes langs Sørlandskysten. Studentene skal forsøke å bygge bro mellom tradisjonell byggeskikk og moderne teknologi.

– Vi ser med interesse på Riksantikvarens nylige utspill der stedstilpasning i stor grad erstatter den såkalte bruddestetikken som tidligere har regjert, men vi vil også utfordre den feilslåtte kopieringen av tidligere stilepoker og den ujevne kvaliteten på ferdighusene som ofte oppføres, sier Skjeseth.

Sommerskolen ble første gang arrangert i 2015, og er et samarbeid mellom The Architectural Association School of Architecture i London og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).