Nyhet

Arkitekten som eiendomsutvikler

NALs lokalforening i Møre og Romsdal, inviterer Tore Hillestad, lederen fra søsterforeningen i Sogn og Fjordane til kunnskapsutveksling med medlemmene om eiendomsutvikling.

Foto: Line Heggheim Braute/Tind & Tyri arkitekter AS.

Gunnar Gjerde leder av Møre og Romsdal lokalforening, MAF, jobber med vårprogrammet for 2018. De har lagt opp programstrategien fra flere mindre treff til et større treff i halvåret. De håper det skal gjøre det lettere for de med lang reisevei å prioritere deltakelse.

– Vi har planlagt en tilstelning 8. februar hvor vi samles i Molde og håper å få til en befaring eller to. Den ene blir til den nye Kulturskolen i Molde. Etterpå ser vi kanskje på nabobygget, som et av medlemmene våre har tegnet, sier Gjerde.

– I tillegg har vi invitert Tore Hillestad fra SoFA til å snakke om temaet arkitekten som eiendomsutvikler. Hillestad holder på med dette i sitt firma, så vi håper å få til kunnskapsutveksling om dette. Datoen er ikke spikret, men at vi ønsker å få det til i starten av februar. Neste møte etter det blir årsmøtet i juni.

Se foreningens lokalsider på www.arkitektur.no for oppdatert informasjon om programmet.