Nyhet

Mange arkitekter uten arbeid

Rask økning i antall arbeidsledige arkitekter i mars. – Arbeidsgivere må være nøye med å følge boken, advarer Afag. 


Den hurtige veksten i antall arbeidsledige arkitekter er «uten sidestykke» mener Arkitektenes Fagforbund - Afag. Illustrasjon: Pexels/Pixabay

Tidlig i april var totalt 291 000 personer registrert som helt ledige hos NAV. Ser man kun på arkitektbransjen var det i mars 890 ledige arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter. I februar var tallet 151. 

Nedstengningen av Norge 12. mars har ført til en arbeidsledighetsvekst «uten sidestykke», heter det hos Arkitektenes fagforbund 

– Det er heftig det som skjer nå. Vi ønsker å informere tidlig slik at folk er klar over hvordan det ser ut. Nå er det viktig å å finne ut måter vi kan løse opp i situasjonen, sier Per Christian Opsahl, generalsekretær i Afag.

– Hvordan er denne krisen sammenlignet med andre kriser? 

– Arkitektbransjen har i tidligere kriser vist å være svært utsatt for konjunktursvingninger. I Afags historie var ledigheten rundt 1990 den verste, da nærmere en tredjedel av arkitektene var arbeidsledige. Arkitektbransjen har vært ute i hardt vær før og kommet seg, sier Opsahl som nå mener det gjelder det å finne løsninger og arbeidsoppgaver for den situasjonen vi er i nå, slik at flest mulig raskest kan komme tilbake i arbeid.

Det ble registrert 890 ledige arkitekter i mars. Nærmere 700 av disse var helt ledige. Illustrasjon: NAV/Afag

Mange fulltidsledige

Marstallene viser at Oslo og Viken, området med flest kontorer, er hardest rammet med totalt 478 fulltidspermitteringer. Også de tre vestlandsfylkene, Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal, opplever høye tall med til sammen 115 permitteringer på fulltid. 

Av de 890 ledige arkitektene er det totalt er 692 som er fulltidspermittert. Dette overrasker Opsahl og Afag. 

– Fordelingen er overraskende - spesielt med tanke på hvor fort dette har skjedd. Kontorene foretok vurderingene rett etter nedstengningen 12. mars. Da hadde svært få et godt bilde av hva som skulle skje. Vi vet ennå ikke om noen kan ha tatt for hardt i på et for tidlig tidspunkt. 

– Er det mistanke om at noen bedrifter har utnyttet den ekstraordinære situasjonen og permittert flere enn de skal? 

– Det har vi ikke noe god grunn til å mene noe om med dagens faktagrunnlag. Men det er klart at når folk gradvis vender tilbake til jobb kommer diskusjonene åpent frem, og det blir mulig å få bedre oversikt over om noen kontorer har gått for hardt til verks, hvilke grunnlag som var til stede for permitteringene og om det har vært riktig å bruke det nyetablerte todagersvarselet. 

Han understreker at Afag ikke vil spekulere over grunnlaget for permitteringer, men forteller at de får daglig henvendelser fra medlemmer hvor de nå går grundig inn i vurderingene for hver permittering.

Per Christian Opsahl, generalsekretær i Afag, sier det er viktig med god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakere når kontorene gradvis åpner igjen. Foto: Afag

– Håper toppen er nådd

For Opsahl og Afag håper vi har nådd toppen og at denne ukens gradvise åpning av barnehager vil gjøre det mulig for flere å vende tilbake til arbeidet. 

– Jeg så allerede mandag morgen at det var flere folk og biler parkert utenfor flere kontorer. Det er i alle fall et godt tegn. Noen er nok snart tilbake i jobb, samtidig vet vi nå om nye kontorer som vil komme med  permitteringer. 

Opsahl beskriver den nåværende situasjonen som svært sammensatt hvor flere kontorer forteller at det er nok å gjøre, mens andre forteller at det har stoppet nesten helt opp. 

– De neste ukene vil gi et enda klarere bilde av situasjonen. Vi er svært spente på tallene fremover. Når kontorene gradvis åpner igjen er det viktig med god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakere slik at det ikke blir ny uro.

– Hva er viktig for bransjen å gjøre nå? 

– Kontorene må finne gode måter å jobbe sammen på der det er mulig samtidig som myndighetenes retningslinjer for smitteverntiltak tiltak. Det skal kjennes trygt å komme tilbake på jobb. Samtidig er det viktig at arbeidsgiver er fleksibel for hvordan folk vil jobbe. Arbeidstakerne har så langt vist seg å være veldig fleksible og jobbet hjemmefra under et stort press, med blant annet parallell hjemmeskole, og ofte med andre i husstanden som også er på hjemmekontor. 

Han har også følgende apell til arbeidsgiversiden:

– Ikke vent for lenge med å hente ansatte tilbake. Vær nøye med å følge arbeidslivets spilleregler i alle sammenhenger. Dette kan komme tilbake som en boomerang dersom man ikke har gjort det riktig.

Råd fra Afag

Juristene i Afag får mange henvendelser fra arkitekter som lurer på om bedriften følger spillereglene og hvilke rettigheter man har i dagens situasjon. 

Er du permittert arkitekt er det flere ting som er viktig, forklarer Opsahl. Det handler om å være aktiv og følge godt med på hva som skjer på egen arbeidsplass. Det er også klokt å være fleksibel, på tilbudssiden og vise at man er interessert i å bidra for bedriften skal komme seg gjennom krisetiden. 

– Samtidig har vi sett eksempler på kollektive lønnskutt i noen bedrifter. Da er det viktig å forstå at det er arbeidstager som betaler for løsningen og ikke staten, som jo har bevilget ekstra midler til lønnstilskudd til permitterte. Det er viktig å finne løsninger som ikke rammer de ansatte når det ikke er nødvendig.

Opsahl mener også dette er tiden for å skaffe seg god oversikt over egen økonomi, og gjerne tenke seg om hva man kan gjøre for å bedre sin egen situasjon på et fremtidig arbeidsmarked. 

– Har man drømmer for karrieren er det kanskje tidspunktet for å fikse på cv-en, finne mulige etterutdanninger og videreutdanninger som er utsatt. Kompetanseheving for morgendagens arkitektbehov er nå kjempeviktig. 

Er du selvstendig næringsdrivende er det blant annet viktig å vite hvilke støtteordninger du kan søke om, og det er veldig viktig å være aktiv overfor nåværende og fremtidige oppdragsgivere. 

– Det er viktig å markere seg og å vise at man er leveringsdyktig, sier Opsahl.