Arrangementer

Mangfoldig program på Arkitekturdagen

– Transformasjon er selvfølgelig et superaktuelt tema, men et litt «trendy» begrep som jeg sjeldent bruker selv, sier Espen Pedersen i Lund+Slaatto Arkitekter. Han skal snakke om Ulstein Arena på Arkitekturdagen i Stavanger 27. september.

Arkitekturdagen 2018 avholdes i Stavanger Konserthus 27. september. Foto: Wikimedia Commons

Torsdag 27. september går Arkitekturdagen av stabelen i Stavanger, der arkitekter fra inn- og utland vil snakke om transformasjoner globalt og lokalt, og spenningsforholdet mellom tradisjon og nyskapning.  

«Hvilken rolle spiller arkitektur og form i samtidens transformasjon? Er transformasjonen fast eller flytende? Representerer arkitekturen på den ene siden det faste, mens våre sosiale interaksjoner i det daglige arbeidet på den annen side noe mer flytende?» spørres det i programmet.

Bygg som former

En av foredragsholderne er Espen Pedersen, partner og faglig leder i Lund+Slaatto Arkitekter, som skal snakke om kontorets prosjekt Ulstein Arena, og spørre høyt om hvordan bygg kan forme samfunn, og hvordan arkitekter og kommuner sammen kan skape nye bærekraftige historier.  

– Budskapet vil være at vi har enorme muligheter både i offentlige og private byggeoppgaver for å skape merverdier i samfunn og byutvikling, utover de isolerte arkitektoniske kvalitetene i våre enkeltprosjekter. Vi er selvsagt også opptatt av og fornøyd med designet på Ulstein Arena, men det er ikke det viktigste i det hele tatt. Det som betyr noe er at prosjektet har impact på samfunnet det eksisterer i. Det vil vi gjerne inspirere og oppmuntre andre arkitekter til, forteller Pedersen til Arkitektnytt.

Espen Pedersen fra Lund+Slaatto Arkitekter er blant foredragsholderne i Stavanger. Foto: Lund + Slaatto Arkitekter

Se til Ulsteinvik

– På hvilken måte kan man kalle Ulstein Arena for en transformasjon?  

– Jeg har egentlig aldri tenk på Ulstein Arena som en transformasjon, men mer som en byformingsoppgave, der vi har forsøkt å forskyve det kulturelle tyngdepunktet i sentrum, eller den opplevde sentrumsgrensen, om du vil. Ulstein Arena ligger på tomten til et tidligere lite samfunnshus og parkeringsplass, som opplevdes bortgjemt og lite tilgjengelig. Transformasjonen ligger i å vrenge på situasjonen og lenke sammen ulike offentlige bygg og rom via det nye anlegget. Ulstein Arena henvender seg aktivt i ulike retninger og setter andre brikker i spill i bystrukturen. Prosjektet har allerede generert en videre utvikling av nye byggeprosjekter langs en av gatene i forkant av anlegget.

Endringer

Arkitekturdagen har eksistert siden 1991, og det er første gang siden 1999 at den avholdes i vestlandsbyen. I Stavanger Konserthus vil det være tett program fra klokken 08.00, med foredrag, samtaler og kunstneriske innslag. I tillegg blir det stor fest på Tou Scene, liggende på et gammelt bryggeriområde transformert av Helen & Hard i 2005. Sistnevnte vil også holde en appell under arrangementet.

– Hvor viktig er det å snakke om et tema som transformasjon?  

– Det er mer og mer sjelden at vi etablerer ny bebyggelse på urørte tomter. De fleste oppgaver vi arkitekter arbeider med består av endringer av hele områder eller enkelt bygg, ofte til en helt annen bruk. Transformasjon er selvfølgelig et superaktuelt tema, men et litt «trendy» begrep som jeg sjeldent bruker selv. Jeg er opptatt av stedsdannelser og de ringvirkningene enkeltprosjekter kan få for de omgivelsene de inngår i, sier Pedersen.         

Ulstein Arena i den blå timen.

Stort program

Resten av programmet består av ulike nasjonale og internasjonale aktører som vil presentere sine refleksjoner basert på globale og lokale prosjekter. Kinesiske Lyndon Neri, arkitekt og partner i Neri & Hu, vil blant annet snakke om hvordan vi forholder oss til våre arvede former, og Rodrigo Garcia Gonzales, arkitekt, ingeniør og professor ved Kingston University of London forteller om hvilke krefter som kreves for transformasjon på detaljnivå. Espen Pedersen sier at Arkitekturdagen er en viktig fagarena:  

– Jeg tror vi har veldig mye å lære av hverandre gjennom å dele ideer og erfaringer, og snakke om hvilke prosesser man har vært gjennom. Arkitekter gjør alltid evalueringer av prosjekter, men da blir det ofte mye vekt på design og arkitektoniske løsninger. Vi trenger å se hva arkitekturen kan gjøre med et samfunn, men da trenger man også å få formidlet hele historien, avslutter han.  

For mer informasjon, trykk her.