Nyheter

MANMADE Environment - New Nordic Scopes

I forbindelse med utstillingen «MAN MADE Environment» har Norsk Form og Dansk Arkitektur Center gitt ut en hundre siders bok, som skal gi et kikkehull til betydningen av nordisk landskapsarkitektur i et bærekraftperspektiv.


MANMADE Environment – New Nordic Scopes

Utgiver: Norsk Form

Redaktør: Julie Sjøwall Oftedal

I tillegg til å fungere som katalog med prosjektliste og utdypende artikler om utvalgte prosjekter fra utstillingen, inneholder boken kontekstualiserende artikler og referanseprosjekter.

Den uttalte ambisjonen er å peke på feltets relevans i en samfunnsmessig sammenheng, på en måte som gjør spørsmål om dagens landskapsarkitektur tilgjengelige for flere enn «menigheten». Samtidig skal boken by på fordypning for fagfolk.

Forfatterne, som er eksperter og skribenter fra ulike land og fagfelter i Norden, belyser ulike temaer knyttet til landskapsarkitektur: Hvilke fysiske grep påvirker mangfold i byrom? Hva blir konsekvensen av høyhastighetstog mellom Oslo og København? Hvordan kan kunnskap om landskap og kultur bidra til ny vekst i rurale områder som har mistet sitt opprinnelige næringsgrunnlag? Er den språklige fagdiskursen tilstrekkelig som verktøy i dagens situasjon? Boken er utgitt på engelsk. Den skal følge utstillingen på dens turné i Norden i 2010–2012 og samtidig fungere som uavhengig utgivelse.