Nyhet

Men hva med arkitektutdanningen?

Regjeringens kampanje for å trekke unge til planfaget vekker oppsikt. Hvor i all verden er arkitektutdanningen?


Fremtidens planleggere utdannes også ved arkitektskolene. Her i flittig arbeid på lesesalene til AHO, foran kunstverket Alt er mulig av Elise Storsveen. Foto: Roberto di Trani/AHO

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) lanserte nylig en kampanje for å rekruttere unge til planleggerstudier. Viral markedsføring og korte videopresentasjoner skal vekke interessen for planfagene, med spørsmål som Hva gjør en by- og regionplanlegger?»; «Hva gjør en landskapsarkitekt?» eller «Hva er egentlig planutdanning?», på nettsiden planutdanning.no.

Ingen prestisje?

Men det er én utdanning som mangler i kampanjen. Ingen av de tre norske arkitektskolene er nevnt på planutdanning.no. 

«Men hvor ble det av arkitektutdanningen?» spør byarkitekt Maria Molden i Facebook-gruppen Byutvikling i Bergen. «Det er jo viktigere enn noen gang når vi skal bo tettere. Her må en justering til!» skriver hun. 

Partner i Probiz AS, Sverre Landmark, spør i samme gruppe: «Har planfaget vært for arkitektene det geriatri er for medisinen? Lav status, ingen prestisje?», og lurer på om arkitektutdanningen har et forbedringspotensial.

En glipp

Marianne Skjulhaug, arkitekt, førsteamanuensis og instituttleder for Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, sier at AHO allerede har tatt grep ovenfor departementet, og forventer at utelatelsen snart blir rettet opp i. 

– AHO er allerede i dialog med departementet som nå vil revidere kampanjen. Det baserer seg nok på en glipp, men det gir også en fin anledning til å diskutere hva vi tenker om arkitektens rolle som planlegger. Det er kjekt at flere har lagt merke til dette og kommentert det, sier hun.

Marianne Skjulhaug, arkitekt, professor og instituttleder for Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo​, mener kampanjen gir en fin anledning til å diskutere hva vi tenker om arkitektens rolle som planlegger. Foto: Aspelin Ramm

Viktige spørsmål 

Skjulhaug mener det er opplagt at planfaget innbefatter arkitektur, siden arkitektene alltid har vært involvert i planlegging av samfunnet: 

– Men spørsmålet er også hvordan vi skal være det fremover? Jeg ser enkelte mener at arkitektutdanningen ble utelatt fordi den ikke er god nok på planlegging, og da må vi spørre oss om vi klarer å styrke posisjonen til  byutvikling og urbanisme i utdanningen, slik at arkitekter ikke taper terreng, men aller mest får lyst til å arbeide med planfag, sier Skjulhaug, som understreker at regjeringens kampanje er viktig for planleggerfagets videre utvikling.  

– Planleggerfagene består av mange disipliner, men arkitektene besitter en egen kompetanse som er jeg vil påstå er avgjørende for å skape bærekraftige samfunn. I studiet er arkitektstudenter trent i å gjennomføre komplekse prosesser som skal materialiseres til bygd virkelighet, sier instituttlederen.

Satsningsområde

I Norske arkitekters landsforbund (NAL) er de overrasket over at arkitektutdanningen ikke er med i kampanjen. Forbundet har siden 2012 hatt som satsningsområde å få flere arkitekter ut i planleggerjobber i kommunene. 

– Vi har jobbet med å få flere arkitekter i offentlige stillinger, og det er viktig at arkitektkompetansen nevnes i en sånn målsetting, sier Camilla Moneta, fagsjef i NAL.  

– Og vi er glade for at det blir tatt inn igjen i teksten nå, sier hun.