Nyheter

Mener NAL nedprioriterer unge arkitekter

Arkitekt Øystein Rø mener NAL prioriterer enkeltmedlemmers kortsiktige interesser i stedet for å få fram den nye generasjonen arkitekter.


Øystein Rø mener NAL må vise at de vil hjelpe fram den neste generasjonen arkitekter. Han er sekretær i Europan Norge, og en av de to gründerne av galleriet 0047. Øystein Rø og kompanjongen Espen Røyseland har nylig startet opp arkitektkontoret Transborder Studio. Foto: Øyvind Næss

Øystein Rø, sekretær i Europan Norge, beklager at NAL bidrar til å uthule Vegvesenets gode intensjoner ved å fjerne aldersgrensen i turistvegkonkurransen.

 

1. mars går fristen ut for unge arkitekter og landskapsarkitekter å melde seg på prekvalifisering for framtidige turistvegprosjekter. Over 50 nye rasteplasser og utkikkspunkt skal bygges i perioden fram mot 2023. Sist gang turistvegseksjonen i Statens vegvesen gjorde noe lignende var i 2007.

 

Opprinnelig hadde Nasjonale turistveger en aldersgrense for deltakelse i prekvalifiseringen på 40 år, men nå er den altså fjernet etter skriftlig innstilling fra NAL. 

 

Siden har kommentarfeltene på arkitektnytt.no glødet.

 

– Følger ikke opp arkitekturpolitikken

– I Norge har vi en arkitekturpolitikk som sier at det er viktig å stimulere unge arkitekters faglige utvikling, og NAL følger opp med å beskrive en satsing på unge arkitekter i sin strategiplan, sier Øystein Rø. – Her har vi en byggherre som ønsker å følge opp, og vi er jo ikke akkurat begunstiget med mange byggherrer som følger opp arkitekturpolitikken her i Norge. Hva gjør NAL? Jo, de svarer med å ville fjerne aldersgrensen på 40 år.

 

Rø mener NAL, ved å oppfordre Statens vegvesen til å fjerne aldersgrensen på 40 år, bidrar til å uthule den opprinnelige intensjonen med konkurransen og gjøre kriteriene mer uklare.

 

– Det er problematisk at NAL, som skal passe på kriterier i konkurranser, nettopp gjør konkurransekriteriene mer uklare, sier Øystein Rø. – Det bildet NAL etterlater seg i denne saken, er at NAL er en organisasjon som lar seg styre av enkeltmedlemmers kortsiktige interesse isteden for å få fram den nye generasjonen arkitekter.

Øystein Rø forteller at man i Europan-konkurranser har satt den øvre aldersgrensen til 40 år for å knyttet begrepet «unge arkitekter» opp mot en konkret alder, og dermed få vist fram en ny generasjon arkitekter.

 

– Nyskapende arkitektur er ikke aldersavhengig

NALs president vil ikke sette en aldersgrense for begrepet «ung arkitekt». Foto: Privat
NALs president vil ikke sette en aldersgrense for begrepet «ung arkitekt». Foto: Privat

President Kim Skaara mener konkurransekomiteen i NAL har gjort en grundig og seriøs vurdering av kriteriene for deltakelse i prekvalifiseringen, og slutter seg til ønsket om å fjerne den opprinnelige aldersgrensen på 40 år.

 

– Nyskapende arkitektur er ikke aldersavhengig, og en aldersgrense på 40 år virker litt kunstig. mener NALs presidenten, som fastholder at NAL ønsker unge arkitekter til turistvegprosjektene.

 

Kim Skaara mener at et viktig poeng konkurransekomiteen kommer med, er at det ikke var krav om å være 40 år i 2007 heller.

 

– Jeg tror Statens vegvesen fint kan fortsette med ung og nyskapende arkitektur i turistvegprosjektene uten at en aldersgrense er inkludert.

 

Wild Card i turistvegene?

– Hva er NALs strategi for å «Styrke rammebetingelse for unge og nyetablerte arkitekter» slik det står beskrevet i gjeldende strategiplan?

– Wild Card-systemet er vår viktigste strategi. I turistvegprosjektet er ikke dette et krav, men en tilleggsmulighet. I brevet fra NAL til Statens vegvesen anbefaler konkurransekomiteen primært at aldersbegrensningen bør fjernes, sekundært at man kan bruke Wild Card-systemet.

 

– Når har man utelukkende brukt Wild Card-listen i konkurranser?

– Så vidt jeg vet er det kun i noen interne konkurranser at kun Wild Card-kontorer har adgang til å delta, forteller Skaara.

 

– Kunne man brukt denne listen av unge, uetablerte arkitekter i turistvegkonkurransen?

– Statens vegvesen er ute etter unge folk. Det er ingen stor dramatikk i det, sier Skaara,

 

– Hva legger NAL i begrepet «ung»?

– Når vi nevner det i strategiplanen er det først og fremst med tanke på Wild Card-systemet. NAL vil hjelpe de som er i startgropa, men jeg vet ikke om det er riktig å sette en aldersgrense. Er man ung når man er 39 år, men ikke når man er 40 år?

 

– Er NAL prinsipielt mot aldersgrenser?

Det er ikke sånn at man aldri kan sette en grense et sted. NAL var jo med på «20 under 40»-utstillingen for noe år tilbake. Det var et viktig initiativ før Wild Card-prosjektet så dagens lys.

 

Den neste generasjonen arkitekter

– Statens vegvesen er en klient som vil gi unge arkitekter en sjanse. Noen hevder at NALs konkurransekomité har respondert med å undergrave klientens ønsker. Hva er din kommentar til det?

– Intensjonene i konkurransen undergraves ikke. Statens vegvesen vil fortsatt prioritere unge og nyskapende arkitekter og gode prosjekter til turistvegene. Konkurransekomiteen i NAL har gjort en grundig vurdering, og jeg støtter meg til denne. En aldersgrense er kunstig og virker ekskluderende, konkluderer Skaara, før han fortsetter: 

– Nå håper jeg vi kan sette en strek over denne debatten og fryde oss over at NAL jobber videre med Wild Card-ordningen –  og arbeider for unge arkitekter og studenter i mange andre sammenhenger.

 

Øystein Rø er ikke helt fornøyd.

 

– Det hadde vært bra om vi levde i en verden der vi ikke trenger kvotering, men saken er den at arkitektbransjen i særdeleshet trenger flere insitament for å få fram den neste generasjonen arkitekter. Det er synd at konkurransekomiteen ikke er voksen nok til å se dette.