Nyhet

Mer gratis rådgivning fra NAL

Bylivsenteret omdisponerer midler til koronasatsing.


Waage melder at særlig små og mellomstore kommuner har utfordringer med å sette i gang ytterligere planprosesser på grunn av begrenset kapasitet. Bylivsenteret jobber opp mot politikere og departementer for å bidra til ekstrabevilgninger til kommunene slik at de kan intensivere planarbeidet og sysselsette næringen. Foto: Tommy Ellingsen

Alf Waage er prosjektleder ved Bylivsenteret, som Norske arkitekters landsforbunds (NAL) initiativ for bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Han sier til Arkitektnytt at de nå er i ferd med å omstille seg for å kunne følge opp kommunene tettere under krisen.

– Hva arbeider Bylivsenteret med nå under koronakrisen?

– Det som er er interessant og som vi registrerer er at kommunene er veldig bevist sin rolle nå. De ser at de må gjøre en ekstra innsats og vi opplever at det er fullt trøkk fra deres side. Waage påpeker at kommunene ønsker en livskraftig byggebransje, ikke en bransje som ligger nede når krisen er over. 

Satser fra hjemmekontorene

Trondheim kommune har gitt Bylivsenteret tilbakemeldinger om at de satser ekstra hardt på plan- og byggenæringen, også selv om folk er i hjemmekontor og har utfordringer i forbindelse med koronatiltakene.

Også Bylivsenteret, og hele NAL for øvrig, er nå opptatt av å prøve å sparke i gang så mange planprosesser som mulig.

– Vi jobber blant annet opp mot Kommunal- og regionaldepartementet (KMD) for å omdisponere deler av statsstøtten vår, sier Waage.

Disse ressursene skal gi økt kapasitet til å betjene henvendelser fra kommuner og fylkeskommuner for dermed å bidra til igangsetting og tildligfase-arbeid med planprosesser, forteller han.

– På den måten kan kommunene sørge for å få prosjekter klare og opprettholde aktivitet i byggenæringen.

Vil omdisponere en halv million

Bylivsenteret har en statsstøtte på to millioner kroner. Det er snakk om å omdisponere en halv million av disse under koronakrisen.

– Vi ser på alle poster for å finne penger til denne satsingen, vi kan for eksempel omdisponere noe fra avlyste frokostmøter, sier Waage om budsjettarbeidet de er i gang med.

Waage melder at særlig små og mellomstore kommuner har utfordringer med å sette i gang ytterligere planprosesser på grunn av begrenset kapasitet.