Konkurranser

Mer kritikk av Statsbygg i Tromsø

Universitetet i Tromsøs eget arbeidsutvalg stiller seg bak kritikken av Statsbyggs konkurranseform for det nye museet i Tromsø.

Statbyggs byggeplanlegging for nytt museum har hittil vært for lukket, hevder ny rapport. Foto: Wikipedia

Debatten rundt Tromsø Universitets nye museumsbygning fortsetter etter at et eksternt arbeidsutvalg, nedsatt av universitetet selv, konkluderer med at Statbyggs byggeplanlegging hittil har vært for lukket. 

Utvalget stiller seg bak den skarpe kritikken fra blant annet NAL, som tidligere har bedt utbygger om å trekke hele konkurransen. «Rammene Statsbygg har lagt opp til vektlegger i liten grad universitetsmuseet som et offentlig, synlig og definerende bygg i sentrum,» heter det i rapporten.

Ingen overprøving

Samtidig ble det klart at regjeringen ved forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (H) og hennes departement ikke vil overprøve Statsbyggs valg av konkurranseform.

Nybø svarer at hun er kjent med prosjektets betydning for byen og landsdelen, og at hun i den videre utviklingen av prosjektet vil være opptatt av at bygget blir et positivt bidrag til byutviklingen i Tromsø. Hun peker på Statsbyggs gode erfaringer med anbudskonkurranser, og at det er opp til Statsbygg å utvikle prosjektet etter beste faglige skjønn. 

Planer for nybygg på Mack-tomten i Tromsø. Illustrasjon: UiT

Reduksjon av ambisjoner

Det var på spørsmål stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra SV at Nybø kommenterte saken.

«En internasjonal fri konkurranse om form, innhold og by-strategi, er en forutsetning for at det beste resultat velges. Hvorfor har en ikke valgt dette i Tromsø?» spurte Knag Fylkesnes i et skriftlig spørsmål i midten av april.

Han får nå følge av kollega Morten Skandfer fra regjeringspartiet Venstre, som i en kronikk i avisen iTromsø hevder at Statsbygg på denne måten reduserer de høye ambisjonene som regjeringen har gitt prosjektet gjennom budsjetter og avgjørelsen om en sentral plassering.

Kun for de store

Skandfer skriver også at listen over ti kontorer til anbudsinnbydelsen viser at dette kun er aktuelt for de store sammenslutningene av arkitekt- og ingeniørkontorer, og at man dermed går glipp av mange svært gode arkitektkontorers innspill. Han oppfordrer sin egen regjering til å få Statsbygg til å gå bort fra anbudsinnbydelse og bruke en internasjonal arkitektkonkurranse som metode.

I sitt svar oppgir Nybø at dersom det nå skal velges en annen konkurranseform, vil dette medføre forsinkelser og betydelig økte kostnader.

Venstre-politiker og byutviklings-blogger Morten Skandfer ber sin egen regjering om å snu. Foto: Venstre

Universitetsstyret avgjør

Arbeidsutvalget, der blant andre rektor ved AHO, Ole Gustavsen, og direktør Jérémie McGowan ved Nordnorsk Kunstmuseum har sittet, leverte rapporten 2. mai, og i en pressemelding sier rektor ved UiT, Anne Husebekk:

– Det trekkes opp spennende muligheter som vil vurderes i fagmiljøene og endelig avgjøres av universitetsstyret. Det er Statsbygg som styrer byggeprosessen av det nye museet, og vi vil selvsagt gjøre hva vi kan for å få et spennende bygg på Strandveien.

Rapporten sendes på høring i organisasjonen med høringsfrist 4. juni og videre på høring til Tromsø kommune. Universitetsstyret vil få endelig sak til behandling i sitt møte 19. juni.

Statsbygg har enda ikke svart på NALs oppfordring om å trekke anbudskonkurransen.