Nyheter

Mer Pollen til folket

Andre nummer av arkitekturfanzinen Pollen handler om kollektive boformer.


Stine Belden Røeds tegning av Anne Rita Andal, sønn og høne, illustrerer Pollen-artikkelen om kollektivet i Ormsundveien.

Pollen nummer to er resultatet av besøk i seks ulike bofellesskap i inn- og utland og intervjuer med fem fagmennesker, både politikere og arkitekter. I tillegg er kildelisten bak i fanzinen 33 punkter lang.   

 

Eriksen Skajaa Arkitekter  lager og gir ut Pollen, en fanzine som startet med et bidrag til Utfordrerutstillingen på Arkitekturfestivalen i 2011.

 

– Hvorfor bruker dere så mye tid og ressurser på noe dere ikke tar betalt for?

 

– Det er et overskuddsprosjekt, først og fremst. Vi har behov for å fordype oss i disse temaene, så det å lage Pollen fungerer som en slags etterutdanning for oss, forteller Arild Eriksen.

 

– Hvorfor kollektive boformer som tema?

 

– Det finnes en underskog av mindre utforskete boformer som jeg tror det er interesse nå for å se nærmere på. Dette er en av dem, sier Eriksen. 

 

Pollen inneholder lange intervjuer, og menneskene som snakker er tegnet, ikke avbildet. Stine Belden Røeds bløte blyantstrek preger sidene.

 

Det er et bevisst, redaksjonelt valg. Et overordnet mål med Pollen er å avproblematisere kompliserte temaer, forteller Eriksen. I forrige nummer om husokkupasjoner fikk både nåværende og forhenværende okkupanter snakke fritt og lenge i lange artikler. Det nummeret var også fritt for bilder og fullt av håndtegninger.

 

– Vi vil rette et fordomsfritt søkelys mot de som velger annerledes. De skal få fortelle fritt og grundig om sine valg. Å ikke ta bilder av dem blir en måte å avstigmatisere folk mange gjerne har et karikert bilde av. De vi intervjuer stter inne med historier som er det viktige, sier Eriksen.

 

Det er et veldig tydelig brukerperspektiv i begge fanzinene. Medvirkning er en viktig del av Eriksen og Skajaas arbeid.

– Vi har lyst til å jobbe mye med det, på ulike måter.

 

– Er dette god markedsføring også?

 

– Det er vanskelig å si. Vi får i alle fall vist fram hva vi er interesserte i, med et veldig bredt perspektiv og på den måten vi synes er best. Dessuten kommer vi i kontakt med folk som er interesserte i de samme tingene som oss. Det er nyttig.

 

Eriksen og Skajaa Arkitekter består av Arild Eriksen, Joakim Skajaa og Oda Solberg. Hele kontoret lager publikasjonen sammen.