Nyheter
Utfordrer designere og interiørarkitekter

Møbler skal bli sosiale medier

– Denne forskningen vil forandre måten vi tenker om rom, interiør og møbler, sier forskningsleder Birgitta Cappelen ved Arkitektur-og Designhøgskolen i Oslo.


AHOs forskningsprosjekt "RHYME" er i gang med testing. Barn med funksjonshemminger skal få bedre livsvilkår. Foto: Birgitta Cappelen

I fjor fikk prosjektet til industridesigner Birgitta Cappelen ti millioner kroner fra Forskningsrådet til å forske på interaksjonsdesign i prosjektet ”RHYME”. Gjennom utvikling av interaktive møbler og gjenstander er formålet å skape bedre helse og livsvilkår for familier med funksjonshemmede barn. Prosjektet utføres i samarbeid med Musikkhøyskolen i Oslo og Universitetet i Oslo, og forskerne er nå i gang med testing.

– Interaktive fysiske omgivelser kan aktivisere barn som er passivisert og isolert på grunn av sin funksjonshemming, forteller industridesigner og initiativtaker Birgitta Cappelen ved AHO.

Nå er forskerne i gang med aksjonsforskning, som i hele mars skal foregå på Haug spesialskole.

 

– Vil endre alt

 

Designerne integrerer datamaskiner i spesialdesignede objekter, og Musikkhøyskolen er en av samarbeidspartnerne. I en artikkel på forskning.no presenteres forskningen under tittelen ”Bedre liv med syngende møbler”. Cappelen understreker at relevansen vil vise seg å være langt bredere enn møbler med musikk for funksjonshemmede barn. Temaet for hele prosjektet er ”The internet of things”.

– Vi forsker på hva slags interaksjon som iscenesettes når omgivelsene gjøres intelligente og kan ta initiativ. Gjenstander kan nå bli aktører i et sosialt samspill. De vil i fremtiden ikke bare reagere, men også agere og kunne ta initiativ både i forhold til mennesker og hverandre. Dette vil endre måten vi tenker om rom, innredning, interiør og møbler. Nå er det viktig at interiørarkitekter og møbeldesignere henger med i timen, sier Cappelen, som selv har studert og arbeidet med interaksjonsdesign i Sverige og Norge siden 1998. – Dette er fremtiden, og den formes nå.