Nyhet

Mørke skyer på horisonten?

Prognosesenteret forutser vanskeligheter i verdensøkonomien innen få år. Også arkitektene rammes av internasjonale nedgangstider, viser tallene fra Arkitektbedriftenes undersøkelse.


– Vi ser en liten nedkjøling i forventningene til arkitektene, kunne adm.dir Egil Skavang i Arkitektbedriftene meddele da han la frem høstens medlemsundersøkelse. Foto: Arkitektbedriftene i Norge

Denne uken la Prognosesenteret frem sine prognoser for bygg- og anleggsnæringen, og fikk følge av Arkitektbedriftene og resultatene fra deres halvårlige medlemsundersøkelse. Mye tyder nå på at markedet har stilnet litt, og at internasjonale svingninger vil få følger for hele den norske byggebransjen.

David Lund, senior makroøkonom i Prognosesenteret, kunne ifølge Byggeindustrien fortelle at bruttoinvesteringer i bygg og anlegg på omtrent 425 milliarder kroner i året er et historisk høyt nivå, men at Norge nå må tåle en utvikling i takt med resten av verden.

– Vi er ikke lengre unike, og vi er ikke lenger ventet å vokse fortere enn resten av verden, men vi venter ikke en veldig sterk nedgang i boligbyggingen med det første, sa David Lund ifølge Byggeindustrien.

Arkitektene først

Svingninger i bygg og anleggsbransjen merkes gjerne først gjennom aktiviteten blant arkitektene, og den kan ofte være en god indikator på hva som venter resten av byggenæringen. Derfor er tallene fra Arkitektbedriftenes undersøkelser noe resten av næringen gjør klokt i å følge med på, slo administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene fast.

Skavang er likevel trygg på at konjunkturtallene fra denne høsten ikke bør være til større bekymring:

– Vi ser en liten nedkjøling i forventningene til arkitektene. Det er tydelig av det vi ser fra Prognosesenteret at aktiviteten flater ut, men at det fremdeles vil være et allright boligmarked og allright kontormarked. Det kommer en rekke offentlige bygg på sykehussiden, så dette blir ikke dramatisk på noen måte, sa han til Byggeindustrien.

Makroøkonom i Prognosesenteret, David Lund, mener Norge ikke er unike lenger. Foto: Prognosesenteret

Dempet optimisme

Tallene fra undersøkelsen viser at ordrereservene er lavere enn hva bedriftene selv forventet i begynnelsen av året, og antallet som forventer styrkede ordrereserver om kort tid har gått litt tilbake. Det ansettes fremdeles flere arkitekter enn hva som nedbemannes, men også her er økningen svakere enn for et halvt år siden, forklarte Skavang.

Årsakene til det Skavang kaller en «dempet optimisme» er, ifølge Arkitektbedriftene, økt internasjonal konkurranse som utfordring. Samtidig planlegges det fremdeles i høy fart:

– Det som er interessant, er hvor mye som planlegges. På plan ser vi ikke noen nedgang ennå. Kommunene og eiendomsutviklerne er fremdeles i planmodus, så det er ikke noen stor grunn til bekymring, sa Skavang til Byggeindustrien.

Arkitektbedriftenes halvårlige medlemsundersøkelse sendes ut til alle de 600 bedriftene i organisasjonen. Høstens undersøkelse bygger på 124 svar.