Nyheter

Møtte aksjonistene ved NTNU

Mandag møttes studenter og fakultetsledelse ved NTNU på et allmøte. Dekan Fredrik Shetelig sa seg enig i mye av den kraftige kritikken fra studentene.


Mandag møtte Fredrik Shetelig studentene som har kritisert ledelsen ved Billedkunst- og arkitekturfakultetet ved NTNU. Foto: Arkitektnytt

Ifølge det uavhengige organet Universitetsavisa, var stemningen på allmøtet «avventende og mutt» en god stund, for så å ta seg opp. Det endte med at «studenter og ledelsen gradvis fant tonen,» skriver avisa.

 

Lese hele artikkelen i Universitetsavisa her. 

 

Shetelig ga studentene rett i mye av kritikken som har kommet de siste ukene. Blant annet sa han seg enig i at endringsprosjekter ved fakultetet har tatt for lang tid. At det er for få masterkurs i prosjektering, var han også enig i. Shetelig understreket imidlertid at han ikke er enig i at kursene holder lav kvalitet.

 

Ifølge Universitetsavisa var svaret fra studentene på allmøtet at kommunikasjonen må bli bedre og at forbedringer nå må skje fort.

 

Aksjonene startet i oktober

Studentaksjonen ved arkitektutdanningen ved NTNU i Trondheim startet i slutten av oktober, da studenttidsskriftet A publiserte masterstudent Alice Lødemel Sandbergs kommentar, der hun kommer med kraftig kritikk av ledelsen ved Billedkunst- og arkitekturfakultetet ved NTNU. 

 

«Fakultetet for Arkitektur og Billedkunst på NTNU bryr seg ikke om studentene sine, og vi er lei. Vi er lei av dårlige kurs, dårlig tilrettelegging, dårlig planlegging, dårlig informasjon, dårlige ressurser,» skrev Sandberg blant annet. 

 

Opprop fra 230 studenter

Studentaksjonen tiltok da en gruppe på seks studenter leverte et opprop til ledelsen ved dekan Fredrik Shetelig, på vegne av 230 av studentene. Det skjedde 8. november. Oppropet tok til orde mot ansettelsen av professor i arkitektonisk formgivning, materialer og konstruksjoner.

 

Studentene skriver i oppropet at fakultetet har latt forskning og samarbeid med eksterne aktører gå foran «utdannelsen av arkitekter og sakkyndige vurderinger». De skriver videre at studentene ikke blir hørt.

 

Svarte i Arkitektnytt

Dekan Fredrik Shetelig ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, svarte på kritikken på Arkitektnytts nettsider 11. november. I intervjuet innrømmer dekanen at fakultetet har hatt flere kompliserte ansettelsessaker, og at ansettelsesprosessene har forbedringspotensiale. Han er derimot ikke enig i at fakultetet prioriterer mellom forskning og undervisning på en måte som fortjener kritikk.

 

Shetelig viser også til at NTNU benytter et evalueringssystem som hvert semester gir ledelsen tilbakemeldinger fra studentene om hva som fungerer og hva som ikke fungerer for dem.

 

Dekanen gir imidlertid studentene rett i at masterkursene har hatt et tynt tilbud på klassisk arkitekturprosjektering over flere år.

 

Arkitektnytt kommer tilbake med mer om studentaksjonene ved NTNU og etterspillet i neste papirutgave, nummer 11.