Nyhet

Munch Brygge får OAFs arkitekturpris

Lund+Slaatto vinner Oslo arkitektforenings arkitekturpris for 2019 med prestisjeprosjektet Munch brygge.


Munch Brygge stod ferdig for kun noen måneder siden, men har allerede blitt viet mye oppmerksomhet. Foto: Lund+Slaatto Arkitekter

Det var under sommerfesten til Oslo arkitekturforening at årets arkitekturpris ble delt ut. Det er syvende gang OAF deler ut prisen, som kan tildeles enkeltpersoner, firmaer eller tverrfaglige team for prosjekter realisert i Oslo og Akershus. I 2019 går prisen altså til Lund+Slaatto Arkitekter for Munch Brygge.

Viktig innspill

Bygget ligger sentralt plassert i Bjørvika, mellom Operaen og det nye Munch-museet, og har med sine karakteristiske røde teglfasader fått mye oppmerksomhet for å være sjeldent fargerikt. Prosjektet stod ferdig for noen måneder siden, og består av boliger, en barnehage, i tillegg til næringslokaler på gateplan.

– Prosjektet er et viktig innspill til byplanstrategien, sier avtroppende OAF-leder, Joakim Skajaa, i en pressemelding.

Juryen fremhever også prosjektets bokvaliteter og byplangrep: 

«Prosjektet sees som et kritisk innspill til strategier for byutvikling og utfordrer dagens retningslinjer for området når det gjelder definisjonen av en urban bebyggelse i plassering, volumbearbeiding og fargevalg. Blant annet ved bruk av integrerte skråstilte balkonger som danner fasadesjiktet, ved å differensiere høyder mot gateplanet og ved å trekke store deler av fasaden helt ned til gateplan,» heter det i begrunnelsen.

Munch Brygge ligger sentralt plassert mellom Operaen og det nye Munch-museet. Foto: Marte Garmann/Lund+Slaatto Arkitekter

På tvers

Munch Brygge består av fire boligblokker fordelt over to kvartaler, som er delt av en diagonal gate. 

– Diagonalen oppstod etter et ønske om å skape en visuell forbindelse mellom Bjørvika, Sørenga og Ekebergåsen. Dette byplanmessige grepet forbinder bydelene visuelt, samtidig som det danner utgangspunkt for prosjektets karakteristiske form og organisering, forteller Espen Pedersen, arkitekt og leder hos Lund+Slaatto Arkitekter, i pressemeldingen.

Det er Stor-Oslo Eiendom som er tiltakshaver for bygget, og selskapet berømmes av jurykomiteen for viljen til å satse på et nytenkende og ukonvensjonelt prosjekt.

Grønne tak på Sørenga. Foto: Lund+Slaatto Arkitekter