Byutvikling

Myre vil bli mer

Kommunene i Vesterålen ønsker å bygge tettere og sentrumsnært, og har fått med seg Bylivssenteret i arbeidet, forteller rådmann Elise Gustavsen.


Myre 1-10 skole ses midt i bildet. Med økt elevtall trenger skolen nye fasiliteter. Aula- og bassengbygget på venstre side skal rives og gi plass til nye funksjoner, og nytt basseng skal bygges ved idrettshallen, som ligger like bak skolen. Høyden i bakgrunnen er Myrtinden. Foto: Torgeir Sørensen

– Vi er Norges største torskekommune, sier rådmann Elise Gustavsen om Myre til Arkitektnytt. Myre er kommunesenteret i Øksnes, et tettsted med i overkant av 4500 innbyggere i Vesterålen.

Myre er et ganske typisk norsk tettsted slik det framstår i Google street view. Husene ligger spredt selv i sentrum, langs Storgata, og det meste ser ut til å være bilbasert.

Verdifulle tips

Hvordan fant Myre ut at de skulle bygge identitet og attraktivitet og tenke utvikling på en ny måte? Det hele startet med et statlig pålegg om å samlokalisere ulike helsetilbud i Myre, forteller rådmannen. Samlokaliseringen var en anbefaling i forbindelse med en nasjonal satsning i regi av Helsedirektoratet.

– I den sammenheng kom vi i kontakt med Øystein Bull Hansen fra Bylivsenteret, sier Gustavsen.

Nå er helseprosjektet lagt på is, men Gustavsen har plukket opp verdifulle tips fra Bylivssenteret, som er en del av Norske arkitekters landsforbund, om tettstedsutvikling som hun vil ta videre: bygg tettere, forsøk å samle funksjoner sentrumsnært, sørg for større tilgjengelig til fots, og bygg klimavennlig. Disse nøkkelpunktene legger kommunen nå til grunn for arbeidet med andre store prosjekter som har dukket opp:

  • Svømmebassenget ved skolen skal flyttes og rives.
  • Skoleplasser i kommunen skal samlokaliseres i Myre, så skolen som ligger like overfor rådhuset, må bygges ut.
  • Aulaen, som i dag er skolens og Myres storstue, skal rives og bygges ny. Tanken er at dette også skal fungere som en kulturarena, noe innbyggerne for lengst har begynt å samle inn penger til.

Prosjektene skal ses i sammenheng. Aulaen kan fungere som kulturhus på kveldstid, kantinen blir koselig kafé etter skoletid.

 – Slik vil vi tenke helhetlig og klimavennlig, sier Gustavsen.

Elise Gustavsen er rådmann i Øksnes kommune. Kommunen ønsker å gjøre Myre mer attraktiv for sesongarbeider så de skal bosette seg fast. Foto: Øksnes kommune

Tidlig fase

Bassenget skal flyttes 200m, og legges i tilslutning til idrettshallen. Dette inngår i en helhetlig plan for Skolekvartalet, der man får flere funksjoner inn på skolens areal. Det blir viktig å legge til rette for uteareal, og gode gangveier mellom skolen og idrettsanleggene, slik at alt kan knyttes sammen i en større helhet, ifølge Gustavsen.

– Vi er i en så tidlig fase at vi ikke vet akkurat hvordan vi skal jobbe, men vi har forankret politisk at vi skal se dette under ett, sier hun.

Hvordan de skal rigge seg for arbeidet, håper hun at Bylivsenteret skal hjelpe med.

Representanter fra kommunen møter Bylivsenteret i Arkitektenes hus i Oslo i april. Da skal de se forbildeprosjekter til inspirasjon for det videre arbeidet på Myre også.

Mange sesongarbeidere

Myre har sett en tilbakegang i befolkningstallet de siste tre-fire årene, ifølge Gustavsen.

Til skreifisket, fra januar til april, kommer det et stort antall sesongarbeidere. Det er enorme mengder fisk som kommer inn, og det er en del foredling av fisken på land før den sendes videre, forteller Gustavsen. Mange av de som kommer er unge mennesker fra forskjellig land, spesielt kommer det mange fra Øst-Europa.  

– Vi ønsker å legge til rette for at disse har lyst til å bo her hele året, sier hun. Og rådmannen ser for seg at fiskearbeidet kan kombineres med sesongarbeid i turistindustrien eller andre næringer i deler av året.

– Viktigst av alt er å skape trivsel så arbeiderne vil bli her. Vi jobber med å stimulere til helårsjobber til flere også.

Nå som kommunen regner med flere fastboende, trenger de, ifølge Gustavsen, flere sosiale møteplasser som bibliotek, kulturhus og kafé. – Det må skapes et miljø. Og da trenger vi et mer attraktivt og kompakt sentrum for de som oppholder seg her. Mange av de som kommer om vinteren, er her uten bil, så vi er opptatt av å skape et sentrum hvor man kan gå til det meste, sier rådmannen.