Nyhet

Nabolag sett innenfra

NILs fagdag kobler seg på den store arkitekturpolitiske vekkelsen som hjemsøker Oslo i høst – hvordan vi skal skape gode nabolag?


Interiørarkitekt Beata Brzoza er leder for programkomiteen i NIL. Foto: Arek Stepkowski

Lørdag 24. september arrangeres Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforenings (NIL) fagdag på Doga, med temaet «Åpen dør: nabolag sett fra innsiden.»

- Vi ønsker å bygge videre på tematikken i Oslo arkitekturtriennale, men se på nabolag fra et interiørarkitekt-perspektiv, forklarer Beata Brzoza, interiørarkitekt og leder for programkomiteen i NIL.

Mer interaksjon mellom mennesker

– Hvordan kan interiørarkitekturen bidra til gode nabolag?

­– Nabolag er noe som eksisterer på begge sider av fasaden, så hvordan vi prosjekterer byggene våre har en stor påvirkning på nabolagene – og det gjelder ikke bare boliger, men like mye for bibliotek, grendehus og lignende. Hvordan man tegner kan skape mer eller mindre interaksjon mellom mennesker, sier Brzoza.

– Nabolag handler like mye om de fysiske rommene som hvilke følelser og opplevelser de gir. Tilhørighet er viktig, men også trygghet og å føle seg inspirert. Vi har satt sammen et program med gjester som har gjort spennende prosjekter på nettopp det feltet de siste årene, forteller hun.

Interiørarkitekt og møbeldesigner Runa Klock skal snakke om sine erfaringer med å jobbe med identitet og stedsutvikling under NILs fagdag 24. september. Foto: Kat Green

Tverrfaglig program

En av gjestene er interiørarkitekt og møbeldesigner Runa Klock, som skal snakke om identitet i forbindelse med tettstedsprosjektet hun ledet i Ørskog kommune fra 2018 til 2020.

– Mange steder er blitt så like at de oppleves som stedsløse. Klock har jobbet med å skape eller gjenskape identiteten til et sted gjennom designprosesser og sosiokulturell analyse, for å kunne ta særpreget og lokalhistorien til et sted med videre inn i fremtiden, sier Brzoza.

Programmet består ellers av en tverrfaglig gruppe bidragsytere, med både arkitektur, interiørarkitektur, sosiologi og kunstfeltet representert. Joanna Jurga er en av deltagerne. Hun har skrevet doktorgrad i interiørarkitektur om hvordan man designer for trygghet, både på jorda og i verdensrommet(!). Interiørarkitekt Marte Skogstrand Andersen skal fortelle om hvordan vi kan være gode naboer til naturen, og sosiolog Ida Marie Henriksen tar for seg interaksjonspåskudd som en skjult ingrediens i nabolagskontakt og gir råd om hvordan man skal planlegge for sosiale rom.

Også interiørarkitektene vier sin fagdag til nabolag i år med temaet «Åpen dør: nabolag sett fra innsiden». Illustrasjon: Halvor Bodin

Endelig samlet igjen

Det er tre år siden NIL kunne arrangere en fagdag fysisk – fjorårets utgave om antropocen ble gjennomført digitalt.

­­– Vi har ikke vært samlet i ett rom på tre år, men i år ville vi det av flere grunner – vi skal ha en omvisning på Bjørvika bibliotek, det er åpningshelgen for triennalen og ikke minst ser vi at det er et ønske om å ikke bare lytte, men også kunne sette seg rundt et bord og diskutere hva man har lært. Så denne fagdagen får et litt mer interaktivt opplegg enn den har hatt tidligere, avslutter Brzoza.

Påmeldingsfristen er 15. september.