Nyhet

NAL: ­- Altfor beskjedent NRK-honorar

Konkurranseleder i NAL, Gisle Nataas, er bekymret for både kvaliteten i selve programmt og størrelsen på honoraret i NRK-oppdraget.

– NAL kan gjerne bistå NRK dersom de ønsker å få kvalitet i alle ledd i prosessen, sier NALs Gisle Nataas. Foto: Tommy Ellingsen

 – Dette er en bestilling av et stykke arbeid og ikke en konkurranse med et etterfølgende oppdrag. Da er det avgjørende at NRK gjør grundige beregninger av hvor mye ressurser arbeidet de spør etter krever av arkitektene. Honoraret på 350 000 høres altfor beskjedent ut i forhold til størrelsen, kompleksiteten og omfanget av oppgaven, sier Nataas, som understreker at han gjør vurderingene ut fra hva som ble sagt på pressekonferansen på Marienlyst i går.

 
Konkurranselederen understreker også at det må stilles høye krav til kvaliteten i gjennomføringen av alle fasene i parallelloppdraget. Både oppdragets program, honoraret som knyttes til oppgavene som skal løses, midtveisseminarene og evalueringen av de ulike forslagene må være av høy kvalitet og være godt gjennomarbeidet.
 
– NAL har de siste årene fulgt og ledet mange parallelloppdragsprosesser, og ser viktigheten av at alle faser er av høy kvalitet. Kun slik vil det være attraktivt for gode kontorer med høy kompetanse å være med på parallelloppdraget, og da får også oppdragsgiver, her NRK, besvart spørsmålene sine på en presis og god måte, sier NALs konkurranseleder.

Vil hjelpe

Nataas ønsker NRK velkommen til konkurranseavdelingens kontor i Josefinesgate i Oslo.

– NAL kan gjerne bistå NRK dersom de ønsker å få kvalitet i alle ledd i prosessen. Dette er et veldig interessant og viktig prosjekt både i nasjonal og lokal sammenheng. Det tilsier at NRK gjør dette med seriøsitet og kvalitet, sier Nataas.  
NALs fagavdeling skal de neste dagene gå gjennom det utlyste materiale, og komme med en foreløpig henvendelse til NRK. Nataas mener sjansene for å få et godt resultat vil bli større hvis NRK gjør noe med kvaliteten på oppdraget utfra hvordan det nå ser ut.