Konkurranser

NAL ber Statsbygg trekke konkuranse i Tromsø

Konflikten rundt anbudskonkurransen for Nordområdemuseet i Tromsø eskalerer ytterligere. Nå ber NAL om at konkurransen trekkes, og får støtte fra fagmiljø og politikere.

Striden om Statsbyggs anbudskonkurranse for Nordområdemuseet går høyt. Foto: Tromsø Museum

Statsbyggs anbudskonkurranse for det nye Nordområdemuseet i Tromsø møter nå kritikk fra enda flere hold, og i går tok NAL kontakt med toppledelsen i Statsbygg og ba dem trekke anbudskonkurransen om nye Tromsø Museum. NAL mener at prosjektet bør relanseres som en internasjonal plan og designkonkurranse, og at slike anbudskonkurranser ikke er en hensiktsmessig måte å utvikle Norges store landemerker på.

Ikke til å forstå  

"NAL kan ikke forstå hvordan et så viktig bygg, både for Tromsø og for Norge, ikke har en en åpen plan og designkonkurranse, men  går direkte til en anbudskonkurranse.» heter det i e-posten til Statsbygg, signert president Alexandria Algard. Hun skriver videre:

«Ved å holde en plan og designkonkurranse kan en vurdere den arkitektoniske løsningen tidlig i prosjektet og i forkant av at man går videre med det forslagsstillende arkitektkontoret, i motsetning i anbudskonkurransen hvor man velger leverandør ikke på bakgrunn av et løsningsforslag, men tidligere erfaring.»

NAL-president Alexandria Algard
NALs president, Alexandria Algard. Foto: Tommy Ellingsen

Ingen kompromiss

Algard sier seg enig i Statsbyggs uttalelse om at et prosjekt til 1.5 milliarder krever erfaring, men mener også at et bygg til 1.5 milliarder bør bedømmes på løsningsforslag, ikke på hva et arkitektkontor har arbeidet med de siste tre årene.

Hun peker på tilsvarende bygg som Stormen konserthus og bibliotek i Bodø og Nasjonalmuseet og Operaen i Oslo som ble til gjennom internasjonale arkitektkonkurranser:

«Se for deg hvordan Operaen hadde blitt om ikke man hadde tenkt nytt og fritt om hvordan et operahus kan være, og Snøhettas løsningsforslag hadde vunnet. Tenk på merverdien Oslo har fått, både for sine borgere og som symbolbygg for byen og landet, gjennom Snøhettas spesifikke løsningsforslag. Hvordan kan Statsbygg frata Tromsø den samme muligheten til å få en fabelaktig merverdi inn i sitt prosjekt, for sin by og landsdel? Hvordan kan skattebetalerne kjenne seg trygge på at de får den beste løsningen, når prosjektet allerede fra starten innskrenker løsningsforslagene?» skriver Algard, og avslutter:

«Kvalitet og demokrati, må overgå korte (og urealistiske?) tidsfrister, og kompliserte prosjekter kan ikke være grunnlag til å gå på kompromiss med kvalitetssikring av løsningsforslag. »

Fristen for anbudskonkurransen i Tromsø går ut fredag den 19. april.

Professor emeritus, president i Europan Norge og arkitekt Knut Erik Dahl kjenner Nordområdemuseets historie godt. Arkivfoto

En provokasjon

– Det er veldig bra at NAL går så klart ut. Vi ser av NALs argumentasjon at det er uforståelig at Statsbygg ikke selv har forstått betydningen av å lage en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse i denne saken. Dette er en nasjonal sak av stor betydning, nærmest som et veiskille å betrakte sier professor emeritus, president i Europan Norge og arkitekt Knut Erik Dahl til Arkitektnytt.

Han kaller Statsbyggs behandling av saken en provokasjon mot Nord-Norge og nasjonen, og kritiserer Statsbygg for å velge bort den åpne konkurranseformen i prosjekteringen.

– Statsbygg ikke ville våget å lansere den valgte framgangsmåten i Tromsø ved større prosjekter i Oslo, Bergen eller Trondheim.

Store ambisjoner

Dahl har tett tilknytting til Nordområdemuseet historie, og peker på at det lå store ambisjoner om internasjonal og nasjonal betydning bak prosjektet, med stor støtte fra departementene. 

Det var kulturpolitiker Esben Helmersen som lanserte ideen om et Nordområdemuseum i en kronikk Byutviklingens År i 2005, men i flere år etter kranglet byen og universitetet om hvor det nye museet skal ligge, før regjeringen skar igjennom og bestemte plassering på Mack-tomta i Tromsø sentrum i 2017. 

Siden har det vært stille rundt prosjektet inntil Statsbygg nylig utlyste den mye omtalte anbudskonkurransen.

– Statsbygg velger bort den åpne arkitektkonkurransen, i det hele tatt konkurranse om form, innhold, bystrategi og hele aspektet av arkitektur og landskap gjennom denne anbudsformen. Det betyr at dette museumsprosjekt, med stor betydning for Nord-Norges framtid, avspises med kun ett forslag, slår han fast.

Tar seg til rette

Dahl mener Statsbygg trosser regjeringens ønske og ambisjoner om at Nordområdemuseet/Tromsø Museum skal være en verdensledende institusjon, slik tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttalte på regjeringens hjemmesider i august, 2017.

– Statsbygg har vel tatt seg til rette og kjører over ambisjonen «verdensledende» på arkitekturens område, sier han.

– Byen skal liksom være fornøyde med at Statsbygg i det hele tatt gidder å ta tak i dette. Statsbygg er på røvertokt i nord, og det kan synes som om at selv ledelsen på universitet ikke forstår hvor Statsbyggs bestilling kom fra. Nå er timeglasset i ferd med å renne ut.

Lokale interesser

Tidligere har Dahl uttrykt bekymring over at en anbudskonkurranse av denne størrelsen vil utelukke mange arkitektkontorer, også lokalt. Konkurransesaken har vekket betydelig oppsikt i pressen i Tromsø, og i et intervju med avisen Nordlys 16. april sier professoren:  

«Denne byen fortjener at et mangfold av arkitektfirmaer, også de mindre kontorene kan delta i en konkurranse. Ny kunnskap og nye ideer i arkitektverdenen finnes i den yngre generasjon. Utforming av, og innhold i, dette bygget er så viktig nasjonalt og internasjonalt, i et nordområde der isen fortsatt smelter, og fortjener et bredt arkitektfaglig søkelys.»

Statsbyggs kommunikasjonsdirektør, Hege Njaa Aschim. Foto Geir Anders Rybakken Ørslien/Statsbygg

Foreslår samarbeid

Statsbyggs kommunikasjonsdirektør, Hege Njaa Aschim, svarer i samme sak at «det er ingenting i veien for at erfarne selskaper kan ta med seg mindre arkitektkontorer.» Hun foreslår videre at flere Tromsø-aktører kan samarbeide om et forslag.

Aschim peker på at konkurranseformen «er valgt ut fra en grundig vurdering av hva som er mest hensiktsmessig for akkurat dette bygget», og at de har sett nytten av dette fra andre prosjekter, som i utbyggingen av Campus Ås. Til Nordlys slår hun tilbake Dahls påstander om en regional forskjellsbehandling: 

 «Vi driver ikke med geografi, vi driver med konkurranse – også internasjonale, for så vidt. Men prosjektspråket skal være norsk her. Det spiller ingen rolle hvor prosjektet er.»

Stortingsrepresentant for SV i Troms, Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: SV

Spørsmål til ministeren

Også politisk møter Statsbyggs valg av konkurranseform motbør. Stortingsrepresentant for Troms, Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stiller nå følgende spørsmål til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H): 

«Statsbygg har oppsiktsvekkende valgt bort åpen arkititektkonkurranse når Nordområdemuseet i Tromsø skal utvikles. I stedet har en valgt en lukket prosess som ender med kun ett forslag. Nordområdemuseet kommer til å være definerende for Tromsø og regionen i lang tid. Prosjekt kan i rang sammenliknes med operaen og nasjonalgalleriet i Oslo. En internasjonal fri konkurranse om form, innhold og bystrategi, er en forutsetning for at det beste resultat velges. Hvorfor har en ikke valgt dette i Tromsø?»

Knag Fylkesnes viser til at Høyres stortingsrepresentant for Troms, Kent Gudmundsen, offentlig har krevd åpen arkitektkonkurranse for Nordområdemuseet tidligere. Mæland har foreløpig ikke svart.