Arrangementer

NAL, NIL og NLA samles om skjønnheten

Arkitekturdagen 2017 spenner for første gang fra møbeldesign til byplanlegging når de tre organisasjonene nå er samlet til konferanse om estetikk.

– Estetikken må styrkes, og vi må argumentere for den i prosjektene våre, oppfordret president Alexandria Algard. Foto Ingebjørg Semb

Alexandria Algard, presidenten i Norske arkitekters landsforbund (NAL), tok i dag imot fagfeller fra hele landet i Chateau Neuf i Oslo. Arkitekturdagen inkluderer for første gang også interiørarkitekter og møbeldesignere i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og landskapsarkitektene i Norske landskapsarkitekters forening (NLA).

Våren 2016 avsluttet de tre organisasjonene et langtrukket forsøk på en sammenslåing. Som et resultat av arbeidet besluttet man å jobbe tettere sammen i framtiden. Årets arkitekturdag er et synlig tegn på at organisasjonene gjennomfører intensjonen og står samlet som felt i ett fag snarere enn tre adskilte områder.

– Vi snakker om arkitektur i ordets bredeste forstand fra møbel til byutvikling. Vi trenger kvalitet inn i alle ledd, og derfor er denne tverrfagligheten viktig. Det er helheten som gir den effekten vi ønsker, sa Algard fra scenen. 

Estetikk, en ingrediens i god arkitektur

Arkitekturdagen er Norges største møteplass for arkitekter. Med estetikk som tema vil enkelte hevde at de stikker begge hendene inn i maurtua. Estetikk er ikke bare et ord som fortsatt er tabubelagt blant arkitekter. Få vil nok mene at estetikk er det beste argumentet overfor oppdragsgivere eller folk flest for den saks skyld – i hvert fall hvis det er arkitekter som snakker.

Under årets arkitekturdag trekker organisasjonene estetikken, det skjønne, fram som en grunnfaktor for god arkitektur.

Algard introduserte blant annet estetikkens viktighet for mennesker med ord fra fjorårets arkitekturdag dag, da nå avdøde Per Fugelli holdt et innlegg om arkitekturens viktighet for mennesker under fanen Folkehelse.

– «…kroppen kan juble i arkitekturen og naturen…» siterte hun ham.

Her kan du lese hele Fugellis foredrag.

– Gå ut og argumenter for estetikken!

Algard sa at estetikkbegrepet er ullent, og vanskelig å måle og argumentere for. Men likevel: 

– Estetikken er viktig for å oppnå den effekten vi ønsker av arkitekturen, slo hun fast.

Skjønnhet anerkjennes på individnivå, sa presidenten videre. Nå mener hun det er på tide å styrke begrepet på et bredere samfunnsnivå.

– Estetikken må styrkes, og vi må argumentere for den i prosjektene våre, oppfordret hun tilhørerne i salen. 

Arkitektnytt kommer tilbake med mer fra Chateau Neuf i løpet av dagen.