Arkitekturpolitikk

NAL på tinget

– Det er viktig å gjøre politikerne oppmerksomme på at arkitektene følger med, sier NALs fagsjef etter møtet med arkitekt og stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H).

Liv Kari Eskeland (t.v) inviterte NAL og Camilla Moneta til samtale på Stortinget. Eskeland er første arkitekt der på hele 73 år. Foto: Kjetil Husebø, NAL

NAL stilte med en utvidet delegasjon da de fredag gjestet Høyre-politikeren Liv Kari Eskeland på Stortinget. Eskeland sitter i Energi- og miljøkomiteen, og har selv bakgrunn som arkitekt, den første fra standen på tinget siden 1945. På agendaen stod blant annet regjeringens manglende miljøambisjoner for Regjeringskvartalet (RKV).

– Vi vil komme i dialog med politikerne og inspirere dem ved å vise til eksempler på prosjekter som har kommet langt med tanke på klima og energi, forteller Camilla Moneta, fagsjef i NAL til Arkitektnytt.

Ansvarlige ledere etterlyst

I et debattinnlegg i Dagbladet like før jul kritiserte hun staten som bestiller av store, offentlige byggeprosjekt for ikke å ha høye nok miljøambisjoner. Hun etterlyste politiske ledere som er sitt ansvar bevisst. Eskeland svarte med et debattinnlegg og etter at Moneta tok kontakt fikk hun en invitasjon til Stortinget.

– Det er viktig å gjøre politikere som Eskeland oppmerksomme på at arkitektene følger med, og at vi forventer at staten er en god bestiller. Det er også viktig å påvirke beslutningstakerne til å være mer målrettet på vegne av klimaet og miljøet, sier Moneta.

Konstruktivt møte

Med seg til Stortinget hadde hun fungerende kommunikasjonssjef i NAL, Kjetil Husebø, og noen av landets største autoriteter på energi og miljø i byggsektoren: sjefsrådgiver Marit K. Thyholt og miljørådgiver Henning Fjeldheim fra Skanska, som begge har vært sentrale i Powerhouseprosjekter.

– Det ble et veldig fint og konstruktivt møte, og Eskeland var interessert og lydhør. Hun sitter ikke så tett på Statsbygg som bestiller, men komiteen kan påvirke likevel. Hun har en faglig forståelse, og var veldig oppfordrende til arkitektene om å komme på banen. Hun ser faget som viktig i samfunnet, og det er jo et godt utgangspunkt for dialog, sier Moneta.

F.v: Henning Fjeldheim og Marit Thyholt fra Skanska og Powerhouseprosjekter, Camilla Moneta (NAL) og Liv Kari Eskeland (H). Foto: Kjetil Husebø, NAL

Miljø fra første dag

NALs kritikk av Statsbyggs mangelfulle bestilling for RKV har blitt lagt merke til, og opposisjonspartiene Ap og Mdg har også gått ut og ment at regjeringen må stille tøffere energi- og miljøkrav i byggingen av det nye Regjeringskvartalet. Ap, Krf, Sp og Sv la i januar fram et forslag som sikrer at tre blir et hovedelement i det nye regjeringskvartalet.

– De underbygger det som allerede er sagt, men det er nok ikke så enkelt at å bygge i tre skal løse alt. Svaret er heller å legge miljøambisjonene høyt og ha dem med i prosessen fra første dag, sier Moneta og fortsetter:

– Vi har brukt Regjeringskvartalet som utgangspunkt for å belyse et tema, og pekt på at det ikke var en god nok bestilling fra Statsbygg i konkurranseprogrammet. Vi vet at Statsbygg kan bedre, i mange prosjekter er de svært ambisiøse. Neste gang RVK  presenteres forventer vi at de snakker om miljø, energi og klima som like viktig som andre aspekter. Og vi forventer at disse temaene ikke nedprioriteres i prosjekteringsfasen og at vi vil få målbare resultater som viser at viljen til å strekke seg var tilstede.