Nyhet

NAL permitterer ansatte

Alle ansatte i Norske arkitekters landsforbund (NAL) fikk fredag varsel om delvis permittering. – Ikke forsvarlig å fortsette normal drift, sier president Gisle Løkken. 


President i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Løkken, måtte fredag formidle den tunge beskjeden om delvis permitteringer til alle ansatte. Foto: Kjetil Husebø/NAL

Den pågående kampen mot spredningen av koronaviruset setter spor etter seg også i NALs drift. Mens ordinær kursvirksomhet er umulig å opprettholde, har flere arkitektkonkurranser blitt utsatt. Dette merkes når drøyt 60 prosent av NALs inntekter kommer fra kurs- og konkurransevirksomhet.

Fredag ettermiddag ble de ansatte i Norske arkitekters landsforbund (NAL) informert om delvise permitteringer i et digitalt allmøte. 

Også president og ledelse blir omfattet av permitteringene. NAL-president Gisle Løkken permitteres 100 prosent, mens generalsekretær Kari Bucher permitteres delvis. Permitteringene omfatter imidlertid ikke arbeidet til NALs styre. 

– Det økonomiske grunnlaget er ikke tilstede lenger. Det er derfor ikke forsvarlig å forsette med normal drift. Staten har nå gitt oss denne permitteringsmuligheten, da er det eneste forsvarlige vi kan gjøre i denne krisen og griper denne muligheten, sier Løkken. 

– Det ville vært uansvarlig å bare la dette rulle og gå uten at vi hadde kontroll på situasjonen. De aller fleste må nå til kjernen av driften og se hvilke muligheter som finnes i den nye virkeligheten vi står overfor. 

14 dagers tenkepause

Permitteringene vil ikke settes i verk før om 14 dager. Dette gir organisasjonen en tenkepause for å finne ut av hvordan man skal arbeide under viruskrisen. 

– Den fulle oversikten har vi ikke ennå. I dagens situasjon endres også bilde fra dag til dag og uke til uke. Vi vil derfor ha en løpende evaluering av vår situasjon gjennom hele varslingsperioden, sier Løkken, som selv har permittert sine ansatte ved hans eget arkitektkontor i Tromsø. 

– Hvilke aktiviteter opprettholdes? 

– Vi opprettholder nesten full aktivetet på alt som allerede er satt i gang av konkurranser og alt som ellers lar seg gjennomføre. Vi holder fortsatt på å forstå situasjonen og det er ennå litt for tidlig å si hva alt som nå skjer egentlig vil innebære. Vi skal selvsagt gripe de mulighetene som måtte oppstå, ikke minst for å være støtte for alle våre medlemmer som nå har havnet i en svært vanskelig situasjon, sier Løkken. 

Gratis kurs 

Han understreker at alt langsiktig arbeid, som høringsuttalelser om ansvarsrett og lignende, ikke stoppes. Arkitektnytt og Arkitektur N vil også fortsatt ha drift, mens arkitekturbiblioteket jobber med en digital løsning. Det jobbes også med å utvikle digitale løsninger på kursvirksomhet, der et tiltak kan være å tilby noen kurs gratis for medlemmer i denne perioden.

– Kanskje er det bedre for dagens situasjon at våre medlemmer får tilgang til gratis kurs enn at vi skal ta oss betalt for dem? Dette er noen av dilemmaene vi står overfor på kort sikt. 

Han viser til at ved tidligere kriser, som ved den globale finanskrisen på slutten av 1980-tallet, ble NAL en viktig aktør, som gjennom sin aktivitet hjalp spesielt yngre arkitekter ut i arbeid. 

– Det er bare noen måneder til nærmere 100 nyutdannede arkitekter skal ut i arbeidslivet. Det er viktig at vi tenker på disse allerede nå og at vi ikke tillater at dette blir en nedadgående spiral, sier Løkken. 

Ser også muligheter

På allmøte fredag understreket Løkken at kriser også kan bety nye muligheter. 

– Ja, jeg var kanskje litt tidlig ute der, men jeg mener denne krisen viser både hvor sårbare vi er som samfunn, men også hvor sterke vi er når vi først mobiliserer, sier presidenten. 

Løkken mener kanskje dette kan være en vekker for hvor viktig fagkunnskap er for å bygge robusthet i samfunnet – og for at arkitekter har en særegen kompetanse som trengs til dette. 

– Slik sett har jeg tro på at arkitektene og arkitektfaget skal komme styrket ut av denne krisen, selv om det kan være vanskelig å overskue denne muligheten akkurat nå.