Sentral godkjenning

NAL trekker seg ut av NIL-saken

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har trukket sin signatur fra eposten de sendte til Dibk sammen med AHO, NTNU og Arkitektbedriftene 6. april.

Foto: Ingebjørg semb

Fikk og ble fratatt godkjenning på en uke

– Januar 2016: NIL og Dibk i dialog etter at MNIL mister anledning til å søke godkjenning i Tiltaksklasse 1 & 2.

– Desember 2017: Et ekternt rådgivningsselskap starter en evaluering av masterutdanningene i arkitektur ved Khio og UiB.

– April 2018: På en og samme uke tildeler og fratar Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) interiørarkitekter mulighet til å søke sentral godkjenning i Tiltaksklasse 1 & 2.

– 13. april publiserer Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) en pressemelding hvor de skriver at det likevel ikke er «riktig å innføre ny og kontroversiell praksis rundt sentral godkjenning.»

Dibk beklager overfor NIL legger til at interne rutiner har sviktet og at «beslutningen ikke var tilstrekkelig kvalitetssikret.»

– Det har skjedd en intern glipp, og avgjørelsen om å signere eposten til DiBK gikk for fort, forklarer generalsekretær i NAL, Kari Bucher.

Årsaken til at NAL tar ett steg tilbake, er at organisasjonen trenger tid på å diskutere saken internt, opplyser hun.

Arkitektnytt har sendt en rekke spørsmål om saken på epost til ledelsen i NAL, blant annet om årsaken til at de signerte eposten til Dibk i utgangspunktet. Vi har også etterspurt NALs prinsipielle holdning til hvorvidt interiørarkitekter med masterutdanning skal få anledning til å søke sentral godkjenning i tiltaktsklasse 1 & 2.

Bucher sier at organisasjonen ikke ønsker å besvare disse spørsmålene før saken er styrebehandlet.

– Vi ønsker tid til å drøfte det i styret vårt. Det er årsaken til at vi ikke kan svare ut disse spørsmålene nå. Dette er den riktige måten å gjøre det på for oss, sier hun.

Vil diskutere videre samarbeid

NAL skal i møte med NIL i neste uke. Der er temaet samarbeid og tiden framover.

– Det ser vi frem til, understreker Bucher.

– Vår intensjon har hele tiden vært spille med åpne kort. Vi vil ha en åpen og transparent dialog i organisasjonen rundt dette, legger hun til.

– Når kommer NAL med flere avklaringer og svar i saken?

– Det må vi diskutere internt, sier generalsekretæren.