Nyheter

Nasjonalgalleriet er fredet

Riksantikvaren varslet i går at de har fredet Nasjonalgalleriet-bygningens eksteriør og interiør.


Nasjonalgalleriet står trygt plassert på Tullinløkka i Oslo. Foto: Børre Høstland/Nasjonalmuseet

Bygningen, som sto ferdig i Universitetsgata i Oslo i 1882, er tegnet av arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Adolf Schirmer. Far og sønn Schirmer tegnet bygningen fra 1879–1881.

 

Nasjonalgalleriet er Riksantikvarens første fredning i jubileumsåret 2012, hvor direktoratet fyller 100 år. Formålet med å bevare Nasjonalgalleriet er både kulturhistorisk og arkitekturhistorisk begrunnet.

 

Bred enighet om fredning

Nasjonalgalleriet er ifølge Riksantikvaren en viktig monumentalbygning med stor symbolverdi, som mange mennesker har et nært forhold til. «Bygningen har vært Norges fremste utstillingssted for norsk kunst gjennom tidene».

 

Miljøvernminister Erik Solheim, som er øverste myndighet for norske kulturminner, gleder seg over bred enighet om fredningen av Nasjonalgalleriet:

 

– Nasjonalgalleriet springer ut av de nasjonale strømningene på 1800-tallet og har vært sentral i utviklingen av norsk kunst og kultur. Fredningen er en flott start på Riksantikvarens jubileumsår og et godt utgangspunkt for videre forvaltning av Nasjonalgalleriet, sier miljøvernministeren i en pressemelding.

 

Museumssammenslåing

Bygningen, i nyrenessansestil, ble tegnet for å huse «Den norske stats sentralmuseum for billedkunst», som da hadde eksistert i det kongelige slott i 40 år. Fra 1903–1920 gikk samlingene under navnet «Statens kunstmuseum».

 

Nasjonalgalleriet rommer landets største offentlige samling av malerier, tegninger og skulpturer, og en spesielt god samling av norsk nasjonalromantisk malerkunst og Edvard Munchs bilder. Bare seks-sju prosent av kunsten er utstilt for offentligheten.

 

I 1990 ble museets samlinger fra etter 1945 overført til det nyetablerte Museet for samtidskunst. Nasjonalgalleriet ble i 2003 slått sammen med Arkitekturmuseet, Kunstindustrimusset, Museet for samtidskunst og Riksutstillinger til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. 

 

Siden etableringen av Nasjonalmuseet har det vært planer om utbygging på og ved Tullinløkka i Oslo. I 2008 vedtok daværende kulturminister Trond Giske at museet skal samles i et nybygg på Vestbanen.

 

Utstillingsformål også i framtida?

Nåværende kulturminister Anniken Huitfeldt lover at staten skal sørge for at bygningen blir brukt på en god måte også etter at Nasjonalmuseets samlinger av klassisk kunst blir flyttet til Vestbanen i Oslo.

 

– Om bygningen skal brukes til å stille ut kunst eller andre kulturformål må vurderes senere, sier Huitfeldt i en pressemelding.

 

Fredningen skal ifølge Riksantikvaren særlig legge til rette for videre utstillingsformål i bygningen, gjerne kunst. «Men den skal ikke være til hinder for eventuell annen bruk av bygningen». Fredningen skal imidlertid legge til rette for økt universell tilgjengelighet og teknisk oppgradering.