Nyhet

Nasjonalt senter for tjenesteinnovasjon lanseres

D-box skal gjennom designtenkning og brukerfokus bidra til å transformere offentlige tjenester og videreutvikle Norge til et smart, bærekraftig og inkluderende samfunn, heter det.


"Brukersentrert innovasjon i offentlig sektor krever tverrfaglighet, nye arbeidsmåter og samarbeidsformer, samt kulturendring for å lykkes," skriver partnerne bak D-box. Foto: Sverre Chr. Jarild

Det er Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Handelshøyskolen BI og Doga som nå har gått sammen om et nasjonalt senter for brukersentrert innovasjon i offentlig sektor. Senteret har fått navnet D-box og åpner mandag 22. juni med et webinar.

Transformere offentlige tjenester

«D-box skal gjennom designtenkning og brukerfokus bidra til å transformere offentlige tjenester og videreutvikle velferdsnasjonen Norge til et smart, bærekraftig og inkluderende samfunn. Gjennom tverrfaglige samarbeid skal senteret bevege seg utenfor boksen, og undersøke og lære av nye tverrfaglige kompetanser,» skriver samarbeidspartnerne i omtalen av prosjektet. 

De viser til at både Norge og andre land står overfor nye utfordringer og muligheter når det gjelder innovasjon og bærekraftig fornyelse av offentlige tjenester.

"Brukersentrert innovasjon i offentlig sektor krever tverrfaglighet, nye arbeidsmåter og samarbeidsformer, samt kulturendring for å lykkes. Så langt er det varierende kunnskap om, og dokumentasjon av effekten av nye arbeidsmåter," skriver AHO, BI og Doga.

Langt fremme

Norge ligger likevel langt fremme når det kommer til bruk av design som prosessdriver. 

«Utviklingen har vært betydelig, blant annet på grunn av et velfungerende samarbeid på tvers av sektorer og fagfelt,» skriver partnerne, som har vært pådrivere i dette arbeidet siden begynnelsen av 00-tallet. 

D-box ønsker å være en åpen og involverende prosess for utvikling av senterets faglige innhold og aktiviteter. Prosessen starter høsten 2020 i samspill med målgruppene.

Lanseringen, mandag den 22. juni (kl.12.00-13.00), gjennomføres som webinar og vil direkteoverføres. Påmelding og mer informasjon her.