Arbeidsliv

Nationaltheatret: Minst fem går videre

15 prosjekteringsgrupper har tilbudt seg å utarbeide forprosjekt for rehabiliteringen av Nationaltheatret.


Hovedscenen ved Nathionalteateret i Oslo. Foto: Statsbygg

Nationaltheatret har stort behov for oppussing. Som en del av arbeidet med forprosjektet søkte Statsbygg i februar etter en prosjekteringsgruppe til å lage skisseprosjekt for teatret. Her skal det belyses hvordan oppussingen best kan gjøres og anbefale konkrete løsninger, skriver Statsbygg på egen nettside. 

Kvalitet og pris avgjør

– Vi skal både legge til rette for moderne teaterdrift, og gjøre en av Norges aller viktigste kulturbygninger like flott som den en gang var. Da er det gledelig at så mange godt kvalifiserte grupper vil være med i konkurransen, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Statsbygg skal nå evaluere teamene som har meldt sin interesse. Disse skal først gjennom en prekvalifisering. Ut fra tekniske og faglige kvalifikasjoner vil minimum fem deltagere bli invitert til å gi tilbud. Kvalitet og kostnad blir avgjørende for endelig valg av tilbud, skriver Statsbygg. Avgjørelsen om hvilken prosjekteringsgruppe som får oppdraget forventes å være klar i juni.

Gruppene skal blant annet inneholde arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivende ingeniører innen flere fag. Skisseprosjektet har planlagt oppstart i august og skal være ferdige våren 2020.

De 15 tilbyderne i tilfeldig rekkefølge:

 • White Arkitekter AB
 • LINK arkitektur AS
 • WSP Norge AS
 • NSW Arkitektur AS
 • Sweco Norge AS
 • Snøhetta Oslo AS
 • Rambøll Norge AS
 • Lund Hagem Arkitekter AS
 • Kritt Arkitekter AS
 • Nordic Office of Architecture AS
 • Multiconsult Norge AS
 • L2 Arkitekter AS
 • KIMA Arkitektur
 • Arkitema Architects AS
 • HRTB AS

Dette skal gjøres

Statsbygg har i samarbeid med Nationaltheatret utarbeidet en rekke tiltak for å forbedre den 119 år gamle teaterbygningen. Blant annet skal fasader og tak rehabiliteres. Antikvariske områder skal restaureres. Tekniske anlegg skal skiftes ut. Hovedscenen får et bevegelig scenegulv, bakscenen utvides med bedre plass til kulisser, siktlinjene i salen og akustiske forhold forbedres. Publikumsfasilitetene og den universelle utformingen vil også bli bedre, skriver Statsbygg.

I tillegg skal det bygges opptil 2500 kvadratmeter under bakken ved teatrets hovedinngang. Disse arealene skal blant annet romme produksjonstekniske funksjoner.