Byutvikling

Nedskalerer RKV med 15 000 kvadratmeter

Regjeringen la fram planene for et mindre og grønnere regjeringskvartal. Y-blokka skal fortsatt rives.

Slik ser et nedskalert RKV ut fra Regjeringsparken. Illustrasjon: Statsbygg

Fredag formiddag klokken tolv var det innkalt til pressekonferanse i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Og regjeringen stilte topptunge opp for å fortelle at det nye regjeringskvartalet både skal bli mindre og grønnere enn tidligere antatt. Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland var alle på plass i 22. juli-senteret.

Y-blokken, derimot, dingler i en tynn tråd.

- Et slikt prosjekt reiser mange meninger, og vi er glade for engasjementet. Regjeringskvartalet er av nasjonal betydning, men så er det jogså sånn at ikke alle kan få sine ønsker oppfylt, sa statsministeren, og la til at regjeringen nå var i sluttfasen av planleggingen og håper å kunne sette spaden i jorden i 2020.

Mindre Byråkrati

Siv Jensen sa at RKV nå er nedskalert i tråd med Jeløya-avtalen, og la til at regjeringens politikk for forenkling og forbedring nå gir resultater i form av redusert plassbehov for byråkratiet. RKV vil derfor reduseres med 15 000 kvadratmeter.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var selvsagt glad for miljøgevinstene av et mindre RKV, og snakket om et grønt og åpent prosjekt, mindre massivt enn tidligere, med færre utslipp, bedre uteområder og større grad av integrering med resten av byen.

- Dette vil bli et bilfritt område og regjeringsparken må bli en grønn oase i byen, sa Elvestuen.

To etapper

Han forsikret at RKV vil holde høy miljøstandard og klassifiseres som BREEAM-excellent.

Som tidligere forkjemper for Y-blokka var Elvestuen derimot litt vagere om denne:

- Det valgte konseptet medfører at Y-blokka må rives, men vi ser nå at det kan skje trinnvis i to etapper. Det betyr at man i første trinn bare skal rive det som er nødvendig for byggingen av Høyblokka. Vi vet fortsatt ikke hva som er mulig, eller hva det vil koste, sa Elvestuen.

Einar Gerhardsens Plass. Illustrasjon: Statsbygg

1000 færre arbeidsplasser

- Vi har justert areal og volum, og snudd trenden med vekst i forvaltningen. I 2034 vil det være 4700 ansatte her, mot tidligere antatte 5700, fortalte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Hun håper å være i gang med første byggetrinn neste høst, etter å ha lagt saken fram for Stortinget. Mæland trakk fram fire punkter i sitt innlegg: Øst-vest-forbindelser i Oslo sentrum for sykkel og gående, mer grøntområde, en fleksibel arbeidsplass og styrket sikkerhet. 

23 kvadratmeter

Regjeringen opprettholder de først kalkulerte 23 kvm per ansatt, noe Mæland beskrev som «mer romslig enn hos mange private utbyggere.» Departementene skal kunne velge ulike løsninger og konsepter, og glassbroer skal forbinde de ulike bygningene.

Innflytting er satt til 2024.