Nyheter

Nei til ny organisasjon

NLAs årsmøte sa nei til ny organisasjon. Heftig debatt i etterkant av resultatet. Og NAL-president Kim Skaara skal legge nye planer.


Landskapsarkitektenes årsmøte i Bergen har i dag stemt over forslaget om ny organisasjonsstruktur.

Resultatet viser følgende: Ja 197 (51%), nei 169 (44%), blanke 19 (5 %). 385 har avgitt stemme, og det utgjør 54 prosent av medlemmene. For å være beslutningsdyktig må 1/3 av medlemmene avgi stemme, og resultatet er dermed gyldig. Det betyr at det ikke er 2/3 flertall for forslaget. 

 

Avgjort på forhånd


Av de 169 negative stemmene var 140 avgitt på forhånd gjennom fullmakter. Det vil si at resultatet var avgjort allerede før stemmegiving skjedde på årsmøtet. 
 

Debatt om uravstemmning

Møteleder Sjur Hjeltnes konkluderte med at avstemningen viste at det ikke var grunnlag for å oppløse NLA. Han åpnet likevel for en diskusjon om hvorvidt forslaget fremdeles kunne fremmes til uravstemning. Dette utløste en voldsom debatt hvorvidt dette i det hele tatt er mulig i forhold til resultatet og den prosessen det er lagt opp til.

 

President Aase Hørsdal sa tydelig fra at hun står fritt til å kreve uravstemning, uavhengig av resultatet. Hun oppfordret sterkt årsmøtet til å vise en raushet ovenfor resultatet, og være med på felles uravstemning i juni sammen med de andre organisasjonene.

 

– Det hadde vært en positiv gest ovenfor de andre to organisasjonene, men jeg tolker stemningen dit hen at dette ikke er i tråd med årsmøtets ønske.

 

Hun valgte derfor å respekterer stemningen på årsmøtet om å følge resultatet av avstemningen.

 

Saken er ferdigbehandlet

Saken er dermed ferdig behandlet, og årsmøtet i NLA har dermed besluttet at det ikke er aktuelt å gå videre med prosessen rundt en felles organisasjon.

 

Følgende innlegg og kommentarer fra salen viste imidlertid at også salen er veldig splittet i synet på om avgjørelsen er riktig eller ikke.

 

Morten Klokkersveen i NLA Vestfold forteller at det var tro på den nye organisasjonen i lokallaget, basert på gode erfaringer med å samarbeide med arkitektene lokalt.

 

– Men vi respekterer resultatet, og har god tro på at vi får det til uansett.

 

Bjarne Aasen har arbeidet innen faget i en mannsalder, og ser at arkitektene fremdeles ikke gir nok plass til landskapsarkitektene. Fordelingen av antall styremedlemmer som er foreslått i den nye organisasjonen er et bilde på dette.

 

– Et tettere samarbeide vil vi kunne skape økt forståelse og respekt mellom fagdisiplinene og unngå at det alltid er kjøttvekta som bestemmer.

 

Vurderer utmelding

Bård Fauske jobber mye med planlegging, og er vant til å samarbeide på tvers av fagdisiplinene.

 

– Vi er mer opptatt av å sitte på hver vår tue og forsvare tradisjonene enn å tenke samarbeid. Denne avgjørelsen gjør at jeg vurderer å melde meg ut av organisasjonen.

 

Tone Tellnes fra Telemark oppfordrer landskapsarkitektene til å engasjere seg i organisasjonen i tiden som kommer.

 

– Vi trenger en ny drive i organisasjonen. V må jobbe for å opp engasjementet

 

Glede

Karsten Jørgensen er glad for resultatet.

 

– Jeg tviler ikke på at dette er riktig avgjørelse. Det er viktig med samarbeide, men det oppnås best når man selv står trygt. Frem til nå er det ikke drøftet godt nok hva som står på spill, hva vi kan tape.

 

Aase Hørsdal, president i NLA, har følgende kommentar til valgresultatet:

 

– Prosessen med å få på plass den nye organisasjonen har vært særdeles positiv. NLA har vært en av hovedaktørene. Det har vært stor respekt for NLA sine ønsker og rolle i prosessen. NLA har stor konkurranse fra NAL, både med tanke på arrangementer og i arbeidsmarkedet. Vi må jobbe hardt og være villige til å ta noen grep for å komme videre. Hvis ikke blir vi sittende i bakevja.

 

Hun oppfordrer medlemmene til å engasjere seg i utviklingen av NLA videre.

 

– Vi kan ikke lenger si: har ikke tid, får ikke noe igjen for det, vil ikke betale. Vi må akseptere at fagavdelingen i NAL gjør utredninger som vi ikke er direkte involvert i. Vi er helt avhengige av at de medlemmene vi har blir mer aktive.

 


NAL kan vurdere utvidelse 


NAL-president Kim Skaara er naturligvis skuffet over resultatet, men mener at visjonen om en felles organisasjon fortsatt er aktuell.
 

– Hadde du forutsett dette?

 

– Vi hadde regnet med et flertall, men om det ble 2/3 flertall visste vi ikke. Mange medlemmer hadde sett frem til å bli med i en større organisasjon.
 

– Hva nå?

– Det vi må gjøre nå, er å sette oss ned sammen med NIL finne ut av dette på en god og konstruktiv måte. En mulighet er å vurdere å åpne opp for andre faggrupper i NAL.

– Et utvidet NAL med både lanskap og interiør, altså?

– Det kan være et alternativ. Først må vi finne ut sammen med NIL hvordan vi skal gjøre det.


– Så det blir ingen uravstemninger for noen nå? 

– Nei, ikke på dette beslutningsgrunnlaget, som var ment for de tre organisasjonene – med mindre NLA i etterkant skulle finne ut om de likevel vil holde en uravstemming. Så det går ikke nå, dessverre. Her har 169 negative landskapsarkitekter avgjort skjebnen for 6000 medlemmer.

 

– Har dere undervurdert motstanden i NLA?

– Vi har jo hele tiden vært klar over at det var mye skepsis i NLA. Og NLA-president Hørsdal har vært klar over dette i sin organisasjon, og gikk inn i dette med klar bevissthet. Hun har vært pragmatisk og manøvrert klokt i et vanskelig landskap – og med et styre som har vært delt helt på midten.

– Noe annet du vil si til tilhengerne av en felles organisasjon der ute?

– Beskjeden er jo at dette er skuffende. Det er et flertall i NLA, men ikke flertall nok. Vi skal finne en annen måte – visjonen er fortsatt høyst aktuell. Vi må følge med i tiden selv om det finnes noen negative medlemmer.