Nyhet

Nest høyeste Breeam-nivå i regjeringskvartalet

Regjeringen har besluttet at det nye regjeringskvartalet skal holde høy miljøstandard, det vil si Breeam Excellent.

Det nye regjeringskvartalet får BREEAM betegnelsen Excellent. Illustrasjon: Statsbygg

Miljøprogrammet for regjeringskvartalprosjektet ble vedtatt som en del av den statlige reguleringsplanen for området i februar 2017. Programmet er basert på regjeringens beslutning fra 2014 om at det nye regjeringskvartalet skal holde høy miljøstandard:

«Fremtidig regjeringskvartal skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet slik at det ved planleggingen er på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder i et livsløpsperspektiv, og som gir en samfunnsøkonomisk lønnsom og kostnadseffektiv ressursbruk.»

- At prosjektet sertifiseres på så høyt nivå bekrefter at Statsbygg tar miljø på alvor, sier prosjektdirektør i Statsbygg, Knut Jørgensen i en pressemelding fra Statsbygg. Breeam-nor er den norske tilpasningen av Europas ledende miljøsertifiseringsordning for bærekraftige bygg. Ordningen har fem nivåer, hvor «excellent» er nest høyeste nivå, for poengintervallet 70 – 85 %. Prosjekt nytt regjeringskvartal har utarbeidet en poengstrategi som skal være robust nok til å oppnå sertifisering i øverste del av intervallet for «Breeam excellent».