Nyhet

KMD avviser arkitektoppropet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) brukte drøyt et halvt døgn på å avvise kravet fra syv arkitektkontor om en uavhengig evaluering av konkurransen om Regjeringskvartalet.

Paul Chaffey og KMD ser ingen grunn til at ikke klagenemd og rettsvesen er riktige steder å gå dersom man ønsker å klage på konkurranseavgjørelser. Foto Torbjørn Tandberg/KMD

RKV-fakta

  • 27. september ble Team Urbis’ løsningsforslag «Adapt» kåret som vinner av plan- og idekonkurransen om nytt regjeringskvartal.
  • Vinnerteamet besto av Nordic – Office of architecture, Haptic Architects, SLA, Bjørbekk & Lindheim, COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, Scenario, NIKU og Norsam.
  • 16. oktober levert Team G8+ inn en klage på avgjørelsen. Teamet stod bak forslaget «Lysning» og besto av LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS.
  • Klagen inneholder dokumentasjon som viser at to av Statsbyggs medlemmer i juryen arbeidet svært nært med sentrale deltakere i Team Urbis i 2015 og 2016. 
  • At den opplysningen ikke gjenfinnes i konkurransegrunnlaget, er et av hovedpoengene i klagen, sammen med anførselen om at anonymiteten til forslagene ikke var tilstrekkelig sikret før juryeringen.
  • 31. oktober avviser Statsbygg.
  • Talsperson for G8+, Lars Haukeland, gikk i forrige uke ut og sa han håpet på et samarbeid med andre team.  
  • 6. november skrev sju arkitektkontor under på et krav om en uavhengig evaluering av Statsbyggs arbeid med konkurransen.

NRK melder nå at det allerede er kommet et svar fra KMD om oppropet fra syv av de deltakende arkitektkontorene hvor de blant annet krever at kontraktinngåelsen må utsettes til en uavhengig kommisjon har gått gjennom og evaluert konkurransen.

Oppropet ble offentliggjort i går ettermiddag, og arkitektene mener blant annet at klagen fra Team G8+ har reist spørsmål som ikke er godt nok besvart av Statsbygg.

Ifølge NRK skriver skriver statssekretær Paul Chaffey i en e-post at departementet ikke ser noen grunn til å fravike de allerede etablerte ordningene som gjelder dersom noen ønsker å klage på en avgjørelse i en offenlig anskaffelse. Chaffey viser til

Klagenemda for offentlege anskaffelser og rettsapparatet.

– Det er ikke aktuelt å oppnevne en kommisjon slik oppropet tar til ordet for. Jeg kan ikke se at det er kommet noen konkrete innvendinger til de svar Statsbygg har gitt på klagen, sier statssekretær Paul Chaffey i eposten til NRK.