Konkurranser

Blågrønn vaghet

Fortsatt uklarhet om hva Regjeringens nye, nedskalerte holdning til nytt regjeringskvartal skal innebære.

– VI må ha en framdrift i prosessen slik at det har en reell betydning for framtiden i dette prosjektet, sa Elvestuen til NRK mandag. Illustrasjon: Statsbygg

Mandag kom nyheten om at den blågrønne regjeringen ønsker en trinnvis og nedskalert utbygging av det nye regjeringskvartalet, en beskjed som vakte forsiktig optimisme hos blant annet Byrådet i Oslo, som lenge har uttrykt sin misnøye med de nåværende planene. 

Idet regjeringen Solberg trer ut på Slottsplassen i dag, er det fortsatt usikkert hva som egentlig ligger i Jeløya-plattformens formulering «Regjeringen vil vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal.»

Vil ha framdrift

Nyutnevnt klima- og miljøminister fra Venstre, Ola Elvestuen, uttalte seg i brede ordelag til NRK mandag denne uka:

– De tre partiene er enige om å gjennomgå og se på ulike alternativer for hvordan man kan nedskalere det forslaget som ligger der, samt hvordan utbyggingen kan være bedre tilpasset for Oslo sentrum, sa han. 

Elvestuen og Venstre har lenge markert seg som motstandere av planene om et sentralisert og tettbebygget regjeringskvartal, og er tydelig pådriverne bak regjeringens vending i saken.

– Regjeringen må nå ta sine vurderinger før man går videre. Og da må vi ha en framdrift i den prosessen slik at det har en reell betydning for framtiden i dette prosjektet, fortsatte Elvestuen til NRK.

Regjeringsplattformen rokker ikke ved regjeringens mål om å samle alle departementene, opplyser Sanner til NRK.

Avventende Sanner 

Elvestuen uttalte seg ifjor høst også i den kontroversielle saken rundt rivingen av Y-blokka, og tok tydelig avstand fra sine nye regjeringskollegaers beslutning om dette.

«Det vil være et enormt feilgrep for Oslo å rive dette helt unike bygget i norsk og internasjonal sammenheng,» skrev han på Facebook i september.

 Etter at saken ble publisert på nrk.no, ilte kommunal- og moderniseringsminister (nå kunnskaps- og integreringsminister) Jan Tore Sanner til og presiserte overfor NRK:

– Regjeringsplattformen viser til pågående vurderinger om at byggingen av det nye regjeringskvartalet skal fordeles over flere år. Vi vurderer også om det kan være aktuelt å fortsatt bruke regjeringsbygget R5. Jeløyaplattformen rokker imidlertid ikke ved regjeringens beslutning om å ta vare på kunsten, men rive Y-blokken. Den rokker heller ikke ved regjeringens mål om å samle alle departementene, bortsett fra Forsvarsdepartementet, i det nye regjeringskvartalet, sa Sanner. 

Ola Elvestuen og Venstre ønsker ikke å uttale seg til Arkiteknytt på nåværende tidspunkt.