Nyhet

Verdens største massivtre-fabrikk

Miljøvernminister Ola Elvestuen (V) åpnet denne uken Splitkons nye fabrikk til 250 millioner kroner på Åmot i Buskerud.


Fra produksjonlinja i Splitkons nye massivtre-fabrikk på Åmot i Buskerud.

Fakta:

Om massivtre-produksjonen:

• Alle massivtre-elementer fra Splitkon lages av norsk gran.                                        

• Fem norske sagbruk leverer trelast til fabrikken, de fleste holder til innenfor en times kjøring unna.

• Dette høvles og legges tett i tett i inntil tre og en halv meters bredde og 16 meters lengde.

• Deretter limes et nytt lag på tvers av foregående plankeretning til elementet har ønsket tykkelse  

   (derav produktnavnet krysslimt tre).

• Så presses elementet sammen fra 20 til 50 minutter for herding av limet.

• De største elementene har en vekt på åtte og et halvt tonn.

• Splitkon foretar deretter utfresing av skjøteløsning, og utsparring for dører, vinduer, rør og eller lignende.

• Elementene leveres ferdig skreddersydd med millimeterpresisjon som bærende vegg-, gulv- eller takkonstruksjon som monteres på byggeplass.

 Eksempler på bygg i massivtre: 

  • Mjøstårnet
  • Campus Ås studentboliger
  • Romsdalsmuseet
  • Romsdal videregående skole
  • Frogn sykehjem og omsorgsboliger
  • Høgevardehytta
  • Moholt 50/50
  • «Skipet» som bygges i Bergen

Investorgruppen bak fabrikksatsningen: Limtre Holding, Ski Bygg Gruppen, Holdit, SIVA, Innovasjon Norge, Sparebank 1 Ringerike Hadeland

– Bruk av tre i bygg vil ikke bare redusere bruken av utslippsintensive materialer som stål og betong, men også binde karbon, sa statsråd Elvestuen under åpningen 30. april. 

– Dette er et godt eksempel på hvordan kompetanse og innovasjon kan resultere i en lønnsom næringssatsing som samtidig bidrar til det grønne skiftet. Regjeringen ønsker å stimulere til økt bruk av tre som byggemateriale, og jeg håper at også private entreprenører ser mulighetene i dette fremover, sa Elvestuen.

Halverer CO2-utslippet

Byggeindustrien står for 40 prosent av CO2-utslippene globalt. Bransjens etterspørsel etter massivtre-elementer har vokst eksplosjonsartet nasjonalt og internasjonalt de siste få årene, skriver Splitkon i en pressemelding i forbindelse med åpningen.

De forklarer veksten med at prisene på massivtre-elementer har blitt konkurransedyktige mot betong og stål, at byggetiden reduseres med bruk av massivtre, og at treet gir arkitektoniske og konstruksjonsmessige fordeler. I tillegg er miljødimensjonen viktig, skriver Splitkon som viser til et regnestykke der det å oppføre et nytt bygg i massivtre fremfor stål og betong, halverer CO2-utslippet.

– Å produsere en kubikk betong gir et CO2-utslipp på 385 kilo, mens en kubikk massivtre binder 800 kilo CO2. Massivtreets egenskaper er fullt på høyde med betong, men mye mer bærekraftig, sier administrerende direktør i Splitkon Morten L. Johansen.

150 000 norske grantrær

Den industrielle satsningen på Åmot er et resultat av tiår med innovasjon og kompetanseutvikling, skriver Splitkon.

Allerede før den offisielle åpningen hadde de sikret full produksjon ut 2019. I 2020 er målsettingen 60 000 kubikkmeter massivtre-elementer tilsvarende 150 000 norske grantrær.

– Per i dag sendes mye norsk gran til utlandet med vogntog for bearbeiding. Vi er glade for å bidra til at verdiskapning av norsk tømmer og industribygging i vår sektor skjer i Norge, sier Johansen.

Sikter mot en halv milliard i omsetning

I år er budsjettet på 200 millioner kroner. Dette er en dobling sammenlignet med omsetningen i 2017. Om fem år er ambisjonen deres å omsette for en halv milliard kroner.

Private og institusjonelle investorer samt statsforetaket Siva, som tilrettelegger for ny industri og arbeidsplasser lokalt i Norge, står bak den samlede finansieringen på 250 millioner kroner.

Fabrikken på 9000 kvadratmeter er oppført i massivtre. Den 400 meter lange produksjonslinjen er, ifølge pressemeldingen, unik i verden.