Konkurranser

Stiller ut Ibsen-forslag i Skien

Seks arkitektforslag for det nye Ibsenbiblioteket i Skien sentrum er klare. Plansjane blir nå stilt ut i Stockmandgården. 


«Scenerom er et forslag til hvordan Skien kan bygge sitt Ibsenbibliotek slik at det formidler Henrik Ibsens forfatterskap, etablerer en mangfoldig møteplass i byen og styrker Kulturkvartalet som Skiens naurlige tyngdepunkt for kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt,» skriv arkitekten om forslaget. Det er tenkt plassert i Kulturkvartalet. Illustrasjon: Arkitekten

Seks ulike arkitektforslag for det nye Ibsenbiblioteket er teikna ut til to ulike tomter i Skien. På nyåret skal juryen velja ut éin vinnar for høvesvis Kulturkvartalet og Meierikvartalet. Kengo Kuma og MAD, Snøhetta, Transborder Studio, Schmidt Hammer Lassen, Atelier Oslo og Lund Hagem samt Helen & Hard står bak forslaga. 

─ Høgt nivå

─ Det er prosjekt levert på eit høgt nivå, kommenterer Berit M. Iversen i Børve og Borschenius til Telemarksavisa.

─ Med prekvalifisering i forkant er det gjort eit godt stykke arbeid allereie. Nå bruker me tid på å trengja gjennom forslaga og testa dei i ulike settingar. Oppgåva er å finna prosjektet som har det beste utgangspunktet for å utvikla seg vidare, seier Iversen til avisa.

Skal avgjerast i mars

Juryen består ifølgje Telemarksavisa av ordførar i Skien Trond Ballestad, varaordførar Trude Tvedt, Emilie Schäffer (for opposisjonen), kommunalsjef Karin Finnerud, biblioteksjef Henriette Stoltz, prosjektleiar for Ibsenbiblioteket Gunn Marit Christenson, Anette Storli Andersen (fagrådgjevar Ibsen), plansjef i Skien kommune Olav Backe-Hansen, arkitekt MNAL Jan Erik B-J Rossow, arkitekt MNAL John Arne Bjerknes og arkitekt MNAL Berit M. Iversen. Arkitektkonkurransen er hemmeleg. 

Formannskapet får ifølgje Telemarksavisa saka 28. januar, medan bystyret i Skien skal gjera det endelege vedtaket om tomt 5. mars.

Desse leverte forslag til Kulturkvartalet

  • Kengo Kuma/MAD (Japan/Noreg)
  • Snøhetta (Noreg)
  • Transborder Studio (Noreg)

Kjelde: Telemarksavisa

«Veien opp og fallet ned er [...] ledende prinsipper i prosjektet Trekrone. Dette vertikale landskapet med tinder og dyp tar utgangspunkt i byens topografi,» skriv arkitekten, om forslaget som er teikna til Kulturkvartalet. Illustrasjon: Arkitekten

Desse leverte forslag til Meierikvartalet

  • Schmidt Hammer Lassen (Danmark)
  • Atelier Oslo/Lund Hagem (Noreg)
  • Helen & Hard (Noreg)

Kjelde: Telemarksavisa

«Bygningen utnytter potensialet til dette unike og komplekse stedet, som vender ut mot fire gater på tre forskjellige nivåer og inviterer byen inn med utformingen sin,» skriv arkitekten om forslaget «Foranderlige perspektiver», som er teikna til Meierikvartalet. Illustrasjon: Arkitekten
«Avdelinger til barn, ungdom og voksne møtes i atriet i senter av bygget. Atriet er et disponibelt areal som kan brukes av alle og til ulike arrangementer, herunder forestillinger, forelesninger, debatter, konserter osv.,» skriv arkitekten om forslaget «Det vidunderligste», som er tenkt plassert i Meierikvartalet. Illustrasjon: Arkitekten
«Kombinasjonen av nytt og gammelt viser at Ibsenbiblioteket på samme tid er et moderne og levende bibliotek, med pulserende energi. Et aktivt hus som vekker undring, og et nøkternt ikonbygg med forankring til Skien og Ibsen,» skriv arkitekten om forslaget «Bak fasaden», teikna til Meierikvartalet. Illustrasjon: Arkitekten
«Kulturkvartalet har et stort potensial for å styrke sentrum og danne et sterkt samspill både med Ibsenhuset og kulturskolen, slik at de samlet blir mer enn hver for seg,» skriv arkitekten om forslaget «Ibsens samlede». Illustrasjon: Arkitekten