Nyhet

Ni nominerte i Bergen

Kandidatene til Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2019 står nå utstilt på Festplassen i Bergen.


Dette prosjektet i Damsgårdsveien 62 er blant de ni kandidatene til Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2019. TAG arkitekter står for prosjekteringen. Foto: TAG arkitekter

I år er det niende gang Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune deles ut. I invitasjonen til å foreslå verdige kandidater står det blant annet:

 Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk. Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de siste 3 årene.

Rådet for byforming og arkitektur har ansvar for juryering av nominerte kandidater, og juryen har bestått av Knut H. Opheim, Tor Helge Valen, Gunn Nordal og Siri Skjold Lexau.

Kandidatene stilles ut på Festplassen i Bergen fra mandag den 11. frem til 21. november, og på Edvard Grieg plass fra den 22. november. Utdelingen av prisen skjer på Byutviklingskonferansen i Grieghallen 29. november.

Kandidatene er blitt vurdert på bakgrunn av utlysningsteksten, tilgjengelig informasjon og befaring på stedet. De innkomne forslagene som fyller kriteriene om ferdigstilling og som juryen har valgt å gå videre med, er i alfabetisk rekkefølge:


1912 - Damsgårdssundet                     

Adresse:                      Damsgårdsveien 62

Byggherre:                   BOB Eiendomsutvikling

Arkitekt:                      TAG Arkitekter

Landskapsarkitekt:       TAG Landskap

 

Slåtten Terrasse

Adresse:                       Harald Sæveruds veg 230

Byggherre:                   Boetablering AS

Arkitekt:                       Bo Arkitekter AS

Landskapsarkitekt:        Bo Arkitekter AS

 

Huset i hagen

Adresse:                       Kirkevegen 43B

Byggherre:                   Inger Marie Waage og Olav Tenstad

Arkitekt:                      Halvard Heskestad Waage

Landskapsarkitekt:       Karoline Storihle Ødegård

 

Kronstadveien 20

Adresse:                       Kronstadveien 20

Byggherre:                   Kronstad Boligeiendom AS

Arkitekt:                      Alliance Arkitekturstudio AS

Landskapsarkitekt:       Alliance Arkitekturstudio AS

 

Skansemyren barnehage                     

Adresse:                       Ole Irgens’ vei 90

Byggherre:                   Bergen kommune v/Etat for utbygging

Arkitekt:                      HLM Arkitektur AS

Landskapsarkitekt:        Norconsult AS

 

Villa TSR

Adresse:                       Sandbrekketoppen 59

Byggherre:                   Trine og Svein Rune Solheimsnes

Arkitekt:                      En til En Arkitekter AS

Landskapsarkitekt:       En til En Arkitekter AS

 

Elsesro Brygge                         

Adresse:                       Sandviksveien 160

Byggherre:                   Elsesro Brygge AS

Arkitekt:                       Link Arkitektur AS

Landskapsarkitekt:        Link Landskap AS

 

Badstue med sjel

Adresse:                       Sandviksveien 191                              

Byggherre:                   Lørdagspikene Sandviken

Arkitekt:                      Paul Johann Magnus & Lars Rumpel

Landskapsarkitekt:        Anne K. Irgens & Lørdagspikene Sandviken

 

Enebolig Titlestad

Adresse.                       Søre Titlestad 24E       

Byggherre:                   Elena Mari Bjånes og Erlend Smedsvik

Arkitekt:                       Kvalbein Korsøen Arkitektur AS   

Landskapsarkitekt:        Kvalbein Korsøen Arkitektur AS 


Det har vært avholdt befaring på samtlige prosjekter, og Rådet fikk på hvert enkelt sted en presentasjon av kandidatene.

Årets kandidater spenner fra små konstruksjoner som bidrar til å skape lokale møteplasser, til boligprosjekter som representerer ulike former for fortetting i eksisterende boligområder og etablering av nye, viktige bygg for det offentlige.