Nyhet

Ni nominerte i Bergen

Kandidatene til årets Arkitektur- og byformingspris i Bergen er klare. 


Vaskerelven 39 og Olav Kyrres gate 41, Infill Vaskerelven 39, tegnet av Mad Arkitekter er blant de nominerte. Foto: Mad AS

Det er tiende gang Arkitektur- og byformingsprisen for Bergen kommune deles ut, og spenner i år fra landskaps- og friområder via boligfortetting i villastrøk og nye rekkehusområder til offentlige institusjoner, samt kontor- og co-workingprosjekter i privat regi.

Økt kvalitet 

Prisen har som mål å fremme og belønne dem som gjennom prosjektutvikling bidrar til å skape «økt kvalitet til våre bygde omgivelser og som kan vise til konkrete og gode resultater», heter det i en pressemelding fra Bergen kommune.

«Bergens byomgivelser skal kjennetegnes av arkitektur som er særpreget, som vi er stolt av og som skaper omgivelser vi har lyst å være en del av. Bygg og anlegg som tildeles prisen skal i samspill med omgivelsene tilføre stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk,» skriver kommunen videre.

Vinneren kåres på Byutviklingskonferansen fredag 27. november, en heldigital konferanse åpen for alle.

De ni kandidatene er:

Foto: Kvalbein Korsøen Arkitektur

Elgvegen 26, Enebolig 

Arkitekter: Kvalbein Korsøen Arkitektur AS

Foto: Ivar Kvaal

Hopsåsen 23J, Villa Grieg

Arkitekter: Saunders Arkitektur AS

Foto: Halvard Heskestad Waage

Kirkeveien 43B, Huset i hagen

Arkitekter: Halvard Heskestad Waage

Landskapsarkitekter: Karoline Storihle Ødegård

Foto: Sofia Svanland

Lyrenesveien, Lyreneset friområde

Arkitekter: Tag arkitekter AS

Landskapsarkitekter: Tag arkitekter AS

Industridesigner: Tag arkitekter AS

Foto: B+B arkitekter/Sten Harald Wilhelmsen og Lidia Fonyo

Muséplassen 3, Universitetsmuséet i Bergen - Naturhistoriske Samlinger  

Arkitekter: B+B arkitekter AS, Arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS

Foto: Lars Kristian Steen

Straumsåsen 110-144, Heimhug                   

Arkitekter: SUNDT arkitekter AS

Landskapsarkitekter: SUNDT arkitekter AS

Foto: Dag Sandven/ Kvalbein Korsøen Arkitektur

Tømmeråsen 1, Tømmeråsen            

Arkitekter: Kvalbein Korsøen Arkitektur AS med Olav Vidvei og William Aarsland

Foto: Pål Hoff

Åsane Senter 52, Åsane videregående skole, Åsane kulturhus og bibliotek og Åsane tannklinikk

Arkitekter: HLM Arkitektur AS i samarbeid med B+B Arkitekter AS

Landskapsarkitekter: Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Foto: Mad AS

Vaskerelven 39 og Olav Kyrres gate 41, Infill Vaskerelven 39                     

Arkitekter: Mad Bergen AS