Nyhet

NLA og NIL nøler

Skepsis til ny samling: NLA frykter nedbemanning, mens NIL mener selvstendighet gir bedre resultater. 


Rainer Stange, president i NLA, frykter nedbemanning i organisasjonene ved en eventuell sammenslåing. Foto: Per-Olav Hagen

Denne høsten har sivilarkitekt Erik Collett tatt initiativ til å vekke til live debatten om sammenslåing av norske arkitektorganisasjoner. Han mener det er på tide å opprette en felles organisasjon for Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektenes fagforbund (Afag), Norske landskapsarkitekters forening (NLA) og Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), samt Arkitektbedriftene. 

Forrige uke startet Collett og seks andre initiativtagere, med bakgrunn fra alle de ulike organisasjonene, et opprop for sammenslåing. Initiativet vekker blandete reaksjoner i Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektenes fagforbund (Afag) og Arkitektbedriftene. Også i NLA er stemningen avventende. 

– NLA har ikke hatt dette på agendaen i 2020, men dersom oppropet får betydelig støtte fra NLAs medlemmer, vil styret vurdere forslaget, skriver Rainer Stange, president i NLA og Marit Hovi, daglig leder, i et felles svar til Arkitektnytt. 

De minner også om at «det var Oslo arkitektforening, den største av NALs lokalforeninger, som avgjorde utfallet av saken sist gang, da i negativ retning». 

Frykter nedbemanning

Ett av forslagene Collett lanserer er å lage en ny paraplyorganisasjon hvor de ulike organisasjonene får stor grad av autonomi, men krever inn en felles kontingent. Dette mener NLA virker lite gjennomtenkt. 

– Dette vil fordre betydelig nedbemanning i en eller flere av organisasjonene, ettersom den samlede inntekten vil bli betydelig redusert. NLA støtter samarbeidet mellom faggruppene lokalt, og ikke minst tverrfaglig samarbeid ved studiestedene, skriver NLA. 

Mona Lise Lien, daglig leder i NIL, vektlegger verdien av å være selvstendige organisasjoner. Foto: Elisabeth Aarhus

Fremmer selvstendighet

I Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er man også lunkne til en ny runde om samarbeid. Mona Lise Lien, daglig leder i NIL, ønsker ikke å intervjues i saken, men skriver i en skriftlig respons at «NIL heier på engasjement og samhandling»:

– Engasjement blant medlemmene er alltid bra – spesielt hvis det medfører samhandling på tvers av profesjonene. I NIL er medlemmene og foreningen opptatt av tverrfaglig samarbeid – og vi er positive til all aktivitet som styrker fellesskapet – noe vi ser i praksis i lokalforeningene som samarbeider om medlemsaktiviteter, skriver Lien. 

Videre viser hun til at prosessen forrige gang ble grundig dokumentert og at det ble laget en avslutningsrapport. Nå mener Lien og NIL at det er viktig å forstå at det i «brytning» med andre organisasjoner kan «oppstå bedre resultater». 

– Ved å være selvstendige organisasjoner som ivaretar de forskjellige profesjonenes egenart og posisjon, samtidig som man med respekt for hverandre diskuterer seg frem til best mulige løsninger, oppstår nye vinklinger – og sterkere budskap. Et felles budskap som formidles med egne ord kan gi større nedslagsfelt, skape større engasjement og gjennomslagskraft, skriver hun.