Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektene samles i Bodø

26. oktober arrangeres NLAs høstkonferanse i Bodø – byen der flyplassen flyttes og ny bydel bygges. Du kan lære om grønn infrastruktur og hvordan man bygger nytt, men beholder identiteten.

Strømsneset, Brønnøysund, v/Arkitektgruppen Cubus AS. Foto: Axel Nitter Sømme

Flyttemanøveren frigjør 3000 dekar for byutvikling der det tidligere lå flyplass, og det skal bygges ut innen 2026. 2500 nullutslippsboliger, nyskapende næring, fornybar energiproduksjon i tillegg til førerløse busser og båter, skal gjøre nye Bodø moderne og miljøvennlig.

Allerede er ny utvikling i gang i det eksisterende bysenteret, med bygging av 1400 leiligheter og et nytt rådhus som skal stå klart i 2019. 

Dette er bakgrunnen for at Norske landskapsarkitekters forening (NLA) legger årets høstkonferanse «Fra fly til by? Områdetransformasjoner» til Nord-Norges andre største by.

Visjoner og erfaringer

Først på konferansen legger kommunen frem planer og visjoner for det nye Bodø.

Så får man høre om relevante erfaringer fra andre byer. Arthur Wøhni, kommunaldirektør i Bærum kommune, er den første av tre talere som forteller om  erfaringer og relevante funn fra arbeidet med andre, tilsvarende områder i transformasjon. Wøhni har tidligere erfaring som byplansjef i Bodø og Drammen.

Simen Gylseth, landskapsarkitekt hos Bjørbekk & Lindheim, forteller om erfaringer fra sitt arbeid med Fornebu-området utenfor Oslo og sentrumsnære Ensjø i Oslo. Arkitektnytt har tidligere gjort et lengre intervju med ham om Bodøs planer, der han advarer kommunen mot å selge tomter for tidlig og å la utbyggere styre den tidlige planleggingen.

I tillegg forteller Halvor Weider Ellefsen, førsteamanuensis ved Institutt for urbanisme ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), om hvordan en blågrønn faktor kan brukes som verktøy og metode i arbeidet med å transformere områder. Weider Ellefsen tar også utgangspunkt i Fornebu-eksempelet.

Planer for eksisterende sentrum

Også for den eksisterende byen er det planer om oppgradering. Link landskap og Multiconsult har jobbet med reguleringsplanforslaget for Sjøgata, som legges fram på konferansen av Hanne Johnsrud fra Link.

Deretter forteller Elisabet Kongsbakk om Statens vegvesens planer for Nordstrandveien, en innfartsvei nord for sentrum, som skal oppgraderes og tilrettelegges for mer gange, sykkelbruk og kollektivløsninger. Etter dette snakker Axel Sømme, landskapsarkitekt i Arkitektgruppen Cubus, om hvordan man kan beholde og samtidig utvikle stedets egen identitet når det bygges nytt.

Kåring av kyststi-vinner

Mot slutten av dagen serveres tre foredrag med prosjekter til inspirasjon. Sami Rintala, arkitekt i Rintala Eggertsson, forteller om Jektefartsmuseet og andre prosjekter i og rundt Bodø.

Åsfrid Fagervik, landskapsarkitekt i Landark skal snakke om forvaltningsplanen for Rønvikparken, nord-vest i Bodø.

Og fra Stavanger vises prosjektene Håhammeren bru og turveg frem av Ingjerd Bratterud, landskapsarkitekt fra Stavanger kommune.

Dagen avsluttes med kåring av vinneren i konkurransen STImuli, kyststi-prosjektet i Bodø.

Programmet er satt sammen av NLA i samarbeid med Nordlandsforskning og Elisabet Kongsbakk MNLA.