Nyhet

NMBU-senter får prestisjetittel

Tverrfaglig NMBU-senter for planlegging får status som «senter for fremragende utdanning». – Svært gledelig, sier arkitekt og senterleder Elin Børrud.


Elin Børrud leder Senter for integrert og transdisiplinær undervisning i planlegging (Sitrap) ved NMBU. Foto: NMBU

Nylig ble det klart at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får sitt første Senter for framifrå utdanning. Sentertittelen er «en nasjonal prestisjeordning som skal stimulere fagmiljøer til å videreutvikle høyere utdanning».

Det er NMBUs Senter for integrert og transdisiplinær undervisning i planlegging (Sitrap) som får tittelen. Et senter som ledes av professor, arkitekt og planlegger Elin Børrud.

– Det er svært gledelig at vi nå har utviklet en struktur og ramme rundt senteridéen vår og at vi klarte å overbevise dem om at vi holder et fremragende nivå, sier Børrud i en artikkel på nmbu.no.

Bedre på tverrfaglighet

Sammen med den nye statusen kommer friske midler, som gjør at flere nye satsinger kan igangsettes. Totalt vil senteret ha et årlig budsjett på 6,5 millioner kroner.

– Sitrao har allerede i dag to prosjekter som er støttet med midler fra direktoratet, så vi vet litt om hva muligheter dette gir oss. I søknaden har vi lagt inn prosjekter som gir direkte støtte til ulike studentinitiativ og studentaktiv læring, og prosjekter der vi samarbeider med arbeidslivet, seier Børrud.

Børrud, som for øvrig er portrettintervjuet i siste utgave av Arkitektnytt, trekker frem viktigheten av at senteret arbeider tverrfaglig.

– Vi er opptatt av det som er felles for disse ulike utdanningane og ikke det som skiller dem og som ofte skaper konflikter i planprosesser. Vi må bryte ned siloer og revirtenking. Om vi forstår bedre hvordan de ulike profesjonene lærer og utvikler bevisstheten om profesjonen sin, kan det hjelpe oss å utvikle en bedre tverrfaglig praksis allerede i undervisningen, sier Børrud til intern-nettstedet.

Kurt Rice, rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Foto: NMBU

Fornøyd rektor

Det er en fornøyd NMBU-rektor, Kurt Rice, som intervjues i saken. Han tror Sitrap sitt arbeid vil være viktig for fleire fagretninger.

— Alle her ved NMBU er stolte og glade for at Sitrap har lykkes i denne krevende konkurransen om å opprette et senter for fremragende utdanning. Jeg er trygg på at arbeidet deres ikke bare vil være nyttig for studenter i planlegging, men at også studenter i andre programmer kommer til å ha glede av de pedagogiske tilnærmingene som Sitrap utvikler og deler på tvers av NMBU, seier Rice.