Nyhet

– Noen liker Rembrandt, andre Ida Ekblad

Arkitekturen er allerede i full endring, var beskjeden da arkitekturopprøret ble debattert i Arkitektenes hus.


Debattantene stilte i både fysisk og digitalt format til den høyaktuelle debatten om arkitekturopprøret. Fra øverst til venstre: debattleder Torbjørn Tumyr Nilsen, PBE-sjef Siri Gauthun Kielland, Erik Holm i Arkitekturopprøret Norge og Jon Sandnes, Gunnar Bøyum og Camilla Moneta. Skjermdump: arkitektur.no

Godt over 1100 fulgte frokostdebatten direkte fra Arkitektenes hus denne morgenen, en debatt som tok for seg det pågående arkitekturopprøret. «Hvem har egentlig ansvaret når et nytt boligprosjekt karakteriseres som stygt og menneskefiendtlig?» var spørsmålet som ble stilt debattantene fra byggenæring, det offentlige, arkitektstanden og Arkitekturopprøret Norge i den times lange debatten.

Initiativtager til Arkitekturopprørets instagramkonto, Erik Holm, innledet med å fortelle om et overraskende stort engasjement fra den yngre garde, der over 60 prosent av kontoens brukere er mellom 18 og 35 år.

Holm fortalte videre om blandede reaksjoner fra arkitektstanden, der mange har tatt kontakt med støtteerklæringer, mens andre har brukt hersketeknikker og nedlatende fordumming av opprørets intensjoner.

– Det handler ikke om å bygge 1800-tallsbygg uten doer og dusjer, men om å bygge bygg folk trives i, innledet Holm.

Fint med engasjement

Arkitekturopprøret ble hilst velkommen av samtlige av paneldeltagerne, som alle synes det er fint og viktig at arkitektur engasjerer i offentligheten, særlig blant yngre mennesker.

– Vi kan ikke stikke unna ansvaret vårt som utbyggere, det er vi som gjennomfører og bestiller produktene fra arkitektene, så vi må rett og slett bli bedre arkitektkunder, sa Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm.

Han påpekte at arkitektur handler om veldig mye mer enn bare fasader, både av kundekrav, regulatoriske forhold, miljøhensyn og funksjonalitet, og at utbyggere ofte befinner seg i en skvis mellom det folk har råd til og det som bør bygges. Mange utbyggere ser etter industrielle løsninger og mange kniper på det estetiske i forhold til tekniske krav, sa Bøyum.

– Vi trenger en ny Olav Selvaag, som klarte å bygge noe folk vil ha billigere, fortsatte han.

Hverdagsarkitekturen

Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør Plan- og bygningsetaten, fortalte om skjønnhetsparagrafen i Plan- og bygningsloven, som gir hennes etat muligheten til å avslå prosjekter på grunnlag av estetisk uttrykk, men at samme lov er en «ja-lov», der kommunene helst skal si ja til utbyggingsprosjekter.

– I slike tilfeller forsøker vi å gå i dialog med utbyggerne og forsøker å skubbe dem i riktig retning, fortalte Kielland, som mener at hovedstaden først og fremst består av hverdagsarkitektur, og at kvaliteten på den må være høy, men også dreie seg om mer enn bare fasadene.

På spørsmål fra Holm om hvordan innbyggerne kan bli mer involvert i utbyggingen av byen, mente Kielland at medvirkning er mer utfordrende i en storby som Oslo, og at det å få oversikt over planprosesser tidlig kan være vanskelig. Hun innrømmet at medvirkningssystemet i hovedstaden alltids kan bli bedre, men understreket hvor vesentlig medvirkning er i byutviklingen. Hun la til at PBE jobber aktivt for å utnytte etatens store arkitekturkompetanse gjennom interne forumer og diskusjoner.

"Hvem har egentlig ansvaret når et nytt boligprosjekt karakteriseres som stygt og menneskefiendtlig? Og oppnår vi vakker arkitektur og fornøyde beboere ved å vende tilbake til klassiske fasader?" var spørsmålene da arkitekturopprøret ble diskutert i Arkitetenes hus. Fotoillustrasjon: NAL

Landsbymentalitet

Administrerende direktør i Byggenæringens landsforening, Jon Sandnes, ville introdusere landsbytankegangen i byutviklingen, og etterlyste større bevissthet fra alle som er med i byggeprosessen, fra politikere, utbyggere og arkitekter til brukere og innbyggere.

– Man kan ikke bare peke på arkitektene, og man må kjenne de bakenforliggende kriteriene før man kritiserer stygt og pent, sa han.

Han etterlyste mer fleksible planer med kortere perspektiv, men også større forutsigbarhet og premisser fra det offentlige.

Estetikk, takk

Den siste tiden har arkitektstanden møtt kritikk for å ikke ville snakke om det estetiske i arkitekturen, men Camilla Moneta, fagsjef i debattarrangør Norske arkitekters landsforbund (NAL), var ikke helt enig i den kritikken.

– Vi kvier oss ikke for å snakke om estetikk, vi har blant annet hatt en egen fagdag om dette, men vi snakker nok ikke så mye om ornamenter og utsmykking som det arkitektopprørerne gjør. Estetikk handler mer om sanser på et generelt grunnlag, der vi alle bedømmer omgivelsene våre ut ifra våre menneskelige preferanser, sa Moneta.

Hun vedgikk samtidig at mange arkitekter nok har henfalt til å diskutere mer helhetlig om arkitektur enn det debatten vi ser i dag går ut på, og at det er en utfordring for arkitektene å snakke mer om fasader.

– Arkitekturopprøret gir ett svar på ett behov. Det er for enkelt å si at klassisismen er svaret, men vi trenger en bevegelse mot hverandre. Vi er enige om at mye er dårlig, men dét er det mange svar på. Vi har en lang vei å gå, men arkitekturen kommer til å endre seg av mange årsaker, og her jeg nevne klima, sa Moneta.

– I beste fall hjelper arkitekturopprøret arkitektene når man kommer i optimaliseringsprosessen, der man kan gi utbygger en smekk på fingrene, hilsen 50 000 arkitekturopprørere. Det kan være en fordel for arkitekten, la hun til med et smil.

Smaken som baken

Også Bøyum i Aspelin Ramm var positiv til fremtiden, der han mente allerede å se at utbyggerne tar grep når det gjelder materialbruk og utforming. Utbyggeren ville ikke svartmale situasjonen, og mente det finnes mange flotte arkitekter og utbyggere som tar gode grep når det gjelder sosiale dimensjoner og livet på gateplan.

– Det er mange ting å diskutere, ikke bare fasader, og smak er som kjent subjektivt. Noen liker Rembrandt andre liker Ida Ekblad, sa adm. dir, Gunnar Bøyum.

Se hele debatten her.

For ordens skyld: debatten ble ledet av Torbjørn Tumyr Nilsen, journalist i Arkitektnytt.