Nyhet

– Nok er nok!

– Mitt største håp er at helt normale arkitekter skal finne noe nyttig de kan ta med seg inn i egen praksis, sier Phineas Harper, en av fire kuratorer for Oslo arkitekturtriennale, som åpner i dag.


Arkitekturkritiker Phineas Harper viser frem den kollektive samlingen i utstillingen Biblioteket. – Vi ar mye å lære av husokkupantene, sa han. Foto: Hanna Maria van Zijp

Årets utgave av OAT er den syvende i rekken siden år 2000, og har vokst fra en enkel utstilling og konferanse til en internasjonal møteplass og to måneders lang begivenhet. I går viste det britisk/kanadisk/norske kuratorteamet hovedutstillingen «Biblioteket» for pressen, og de var klokkeklare i sin kritikk av det kapitalistiske vekstsamfunnet:

– Nok er nok! Vi trenger ikke mer overflødig økonomisk vekst, sa kurator, arkitekt og ingeniør Maria Smith, før hun og de tre andre i teamet viste frem triennalens hjertepumpe.

«Bibliotektet» er å finne i Nasjonalmuseet – Arkitekturs lokaler på Bankplassen i Oslo, og inneholder en lang rekke ideer og vinklinger på hvordan triennale-temaet degrowth – nedvekst kan være med å respondere på vår tids største utfordring, klimakrisen. 

– Arkitekturen er nødt til å respondere på den, sa de fire på hver sitt vis fra talerstolen.

Utstillingen på Nasjonalmuseet - Arkitektur er laget med resirkulerte materialer, med bidrag fra både Snøhetta og museets kjeller. Kurator Maria Smith til høyre. Foto: Hanna Maria van Zijp

Ikke en bok på veggen

Med bidrag fra en rekke norske og utenlandske arkitekter, tenkere og kunstnere, er «Biblioteket» ment å være en feiring av delingskulturen i en levende dialog med publikum. En viktig kjepphest for kuratorene har vært gratis inngang under triennalen, som varer til slutten av november.

– Dette skal være en festival for hele kroppen, ikke en bok på veggen. Meningen er at man skal føle ideene, hele triennalen er en form for performance, sa arkitekturkritiker Phineas Harper. Han demonstrerte dette ved blant annet å dingle i en svevedrakt utviklet av KSEVT, et slovensk kultursenter for europeisk romfartsteknologi. 

 Svevedrakten er del av et forsøk på å sette fokus på nano-turisme, som gjennom nyskapende design skal pirke borti den tradisjonelle turismen.

Norske Cecilie Sachs Olsen viser frem svevedrakten til det slovensk kultursenteret for europeisk romfartsteknologi. Foto: Hanna Maria van Zijp

Nedvekst i oppdrift

Harper sier til Arkitektnytt at det er hardt arbeid å lage triennale, men at det også oppleves som et stort privilegium: 

– Da vi først la frem vårt forslag om nedvekst for to år siden, var det et begrep som få kjente til. Nå er det blitt et begrep som avisene skriver om, politikere snakker om og samfunnet bryr seg om. Vi har kanskje vært heldige med timingen, sier Harper.

– Degrowth har blitt et begrep som har funnet seg en bredere bevegelse, dette er ikke lengre bare arkitekter som snakker om arkitektur, sier han.

Også kurator Maria Smith gleder seg over at nedvekst-begrepet er blitt noe som diskuteres, om enn ikke alltid i positive ordelag:

– Bare de siste ukene har The Times i London skrevet to negative artikler om hvor dårlig degrowth er. Det viser bare at man er ved siste steg i motstanden, at man er i ferd med å lykkes i provokasjonen av status quo, sier hun.

Gamle oslobygg

Kuratorene har valgt seg Nasjonalmuseet – arkitektur, Doga, AHO og Galleri ROM som hovedarenaer for triennale-programmet, med tanke på å vise hvordan gamle bygg kan få nye funksjoner uten å måtte rives. 

– Vi var på befaring og ville lete etter gamle bygg vi kunne bruke. Dette museet her har vært en bank og Galleri Rom har vært et bilverksted. Doga og AHO er tidligere kraftstasjoner. Det passer fint inn i degrowth-arkitekturen, sier Smith. 

Hun har bitt seg merke i Oslos bilfrie byliv, og sier at hovedstadens grønne politikk har vakt adskillig oppmerksomhet i Storbritannia.

Også husokkupant-kulturen ved Hausmania har fått sin plass i den rikholdige utstillingen, det samme har Oslo-kontoret Fragment sitt forskningsprosjekt om flytting av hus.

Kanadiske Matthew Dalziel opplyser om sirkulærøkonomi, og snakker om vedlikehold og reparasjon i Bibliotekets objektive samling. Foto: Hanna Maria van Zijp

Normale arkitekter

«Biblioteket» er delt opp i fire samlinger, den objektive, subjektive, systematiske og den kollektive samlingen, og er ment som et åpent rom der man kan fordype seg, dele og utveksle ideer, underholdes eller finne seg et eget rom. 

Phineas Harper er tydelig på hva hans håp for triennalen er:

– Mitt største håp er at helt normale arkitekter skal finne noe nyttig de kan ta med seg inn i egen praksis. At de enten kan lufte ut frustrasjon eller finne noe som snakker til dem. Noe de kan relatere seg til, avslutter han og tar på seg støvlene etter den «kroppslige» triennale-opplevelsen i svevedrakten. 

Oslo arkitekturtriennale er i gang. 

Kalender over arrangementer finnes her.

Arkitektnytt kommer tilbake med anmeldelse av triennalen.