Nyheter

Norconsult AS, Sandvika best på Nedre Foss

Den internasjonale prosjektkonkurransen for landskapsarkitekter om utforming av en bypark på Nedre Foss ved Akerselva i Oslo, som en del av Akerselva miljøpark, samlet 19 bidrag. Norconsult vant 2. premie på 250 000 kroner.


Juryen anbefalte at Norconsult AS, Sandvikas forslag ”Flyt” legges til grunn for videre prosjektering. Illustrasjon: Arkitekten

Ingen deltaker fikk 1. premie. Juryen savnet mer innovative løsninger for parken som aktivitetssted, men kåret enstemmig ”Flyt” fra Norconsult AS til beste forslag. ”På kornet” av Bjørbekk & Lindheim oppnådde 3. premie på 160 000 kroner, mens tre forslag fikk innkjøp à 30 000.

Juryen anbefalte at ”Flyt” legges til grunn for videre prosjektering med henvisning til hovedgrepet med åpen grønn slette, kant med romslig område mot elva, etablering av en øst-vest-forbindelse, en åpen urban plass midt i området samt håndteringen av landskapet opp mot siloen.

I juryen til Friluftsetaten i Oslo kommune satt tre landskapsarkitekter MNLA. Det var Tore Edvard Bergaust (leder), Christine Gjermo og Reidun Stubbe. Videre deltok sivilarkitekt MNAL Randi Wøien og siv.ark. Isabell Lexow samt etatsdirektør Kjetil Storaas Hansen. Jurysekretær var MNLA Cathrine L. Løken. Konkurransesekretær var MNAL Per Rygh.

Fullstendig resultatliste under. Last ned juryrapporten her.

2. premie
Motto: FLYT
Forfatter: Norconsult AS, Sandvika ved Sylvia Piamonte Samuelsen, Guro Lehne Lundqvist, Line Beate Løvlien, Ulrich Pulg, Anne Sofie Western Lileng, alle landskapsarkitekter, Hanne Katrine Solli, stud.lark, Anniken D. Reinertsen, arkitekt/planlegger, Mari Gaasemyr, lysdesigner

3. premie
Motto: PÅ KORNET
Forfatter: Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter AS, Oslo, ved Svein Erik Bergem, Bjørn Amund Enebo, Tone Lindheim, Nora Mellemstrand og Ingvild Nesse

Innkjøp
Motto: LAKSEFLAKS
Forfatter: Acona Technopole AS, Oslo, ved Trine Kvaal Leren, Grethe Loland, Christian Falch Kjellsen og Tormod Raen

Motto: AKERSELVA ARENA
Forfatter: PML ARKITEKTUR, Oslo, ved Per Martin Landfald, sivilarkitekt MNAL
CLD (Carl Larsson Design), Oslo, ved Carl Patrick Larsson, sivilarkitekt
Ullrich Mende, sivilarkitekt

Motto: Q=A*v
Forfatter: Asplan Viak AS og Arkitekturverkstedet i Oslo, ved Kyrre Tvetereid Westengen og Thea Kvamme Hartmann

Prosjektets hovedgrep med åpen grønn slette, kant med romslig område mot elva, etablering av en øst-vest-forbindelse og en åpen urban plass midt i området. Illustrasjon: Arkitekten
Prosjektets hovedgrep med åpen grønn slette, kant med romslig område mot elva, etablering av en øst-vest-forbindelse og en åpen urban plass midt i området. Illustrasjon: Arkitekten