Nyhet

Nordic + Norconsult = Sant

Norconsult kjøper 90 prosent av aksjene og går inn som hovedeier i Nordic – Office of Architecture.

Oslo lufthavn Gardermoen er blant prosjektene Nordic og Norconsult har samarbeidet om. Foto: Nordic - Office of Architecture

Nordic blir dermed en del av Norconsult-konsernet, men skal utvikles videre som eget selskap og varemerke, heter det i en felles pressemelding fra Norconsult og Nordic.

Vil styrker kvalitetskulturen

Arkitektkontoret fortsetter med samme ledelse og 11 partnere på eiersiden. Det skjer heller ingen endringer i Norconsults organisasjon som følge av transaksjonen.

«Selskapene utfyller hverandre godt, og med Norconsult får vi det vi det vi trenger for å videreutvikle en stor og langsiktig kvalitetskultur. Vi skal ha Norden som hjemmemarked og plattform for store, internasjonale oppdrag,» sier styreleder og faglig leder Gudmund Stokke i Nordic – Office of Architecture, ifølge pressemeldingen.

Bedre konkurransekraft

I meldingen heter det videre at målet med sammenslåingen blant annet er å være bedre rustet til å møte det digitale skiftet og gi bedre utviklingsmuligheter for alle arkitektene i konsernet.

«Vi viderefører Norconsults allerede sterke satsing på arkitekturfagene, og styrker nå begge selskapenes konkurransekraft,» sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult ifølge pressemeldingen.

Han forteller at Nordic var et åpenbart valg fordi de har «solid kompetanse og en kultur som passer godt med vår.»

Norconsult og Nordic har samarbeidet på en rekke prosjekter, som for eksempel flyplassene Gardermoen og Flesland, LHL-sykehuset og sykehusene Førde og Aker.