Nyhet

Nordisk bylivsmøte

Ny debattserie om nordisk byliv etter koronaens tid starter onsdag. – Utviklingen vi har fulgt i mange år gikk plutselig på speed under nedlukkingen, sier Dogas Siri Holmboe Høibo.


I København åpnes byen for innbyggere og norske turister. Debattmøtet «Byliv etter korona» er et dansk-norsk samarbeid for å se på hvordan byer og tettsteder vil påvirkes av pandemien. Foto: Mikael Colville-Andersen/Flickr

Onsdag 24. juni arrangeres første nordiske debattmøte om «byliv etter korona».

– Pandemien og nedlukkingen av Norge synliggjorde viktigheten av god by- og stedsutvikling, ikke bare for oss som jobber med det, men for alle som bor og har sine hverdagsliv i et lokalsamfunn, sier Siri Holmboe Høibo, leder for satsingsområde by- og stedsutvikling ved Design og arkitektur Norge (Doga). – Vi har nå et momentum for å sikre den riktige restarten, sier hun.

Rett restart

Første debattmøtet er digitalt og arrangeres fra Danmark. Doga starter serien sammen med Dansk Design Center, Bloxhub, Gehl Arkitekter og Urban agenda. Målet med serien er å undersøke hva koronapandemien har lært oss og hva denne vårens erfaringer vil ha å si for fremtidens by- og stedsutvikling.

Første møtet stiller spørsmål som blant annet «Hvordan vil våre byer og tettsteder påvirkes av pandemien? Hva kan vi gjøre som innbyggere, stedsutviklere, arkitekter, designere og beslutningstakere for å sikre den rette restarten – og beskytte oss mot framtidige pandemier?»

På møtet, onsdag klokken 16.00, er Lisbeth Iversen, leder av Med Hjerte For Arendal-nettverket, den eneste norske deltakeren. Av andre deltagere er det blant annet Lars-Peter Søbye, administerende direktør i Cowi, Jeff Risom i Gehl Architects og Holger Dahl, arkitekturkritiker i Berlingske Tidende. 

Siri Holmboe Høibo er leder for satsingsområde by- og stedsutvikling ved Design og arkitektur Norge (Doga). – Vi har nå et momentum for å sikre den riktige restarten, sier hun. Foto: Eirik Evjen/Doga

Samlet eksempler

Da Norge lukket ned i mars var Doga raskt på ballen med å prøve å samle inn eksempler fra kommuner, næringsliv og enkeltpersoner, på hvordan folk reagerte i det bylivet forandret seg. 

– Den utviklingen vi har sett i mange år, med butikkdød og flere tomme lokaler, gikk plutselig på speed. Vi ønsket å fange opp de positive initiativene som kom i etterkant av nedstengningen. Plutselig ble folk bevisste på både tomme butikklokaler, men også hvor viktig nærmiljøene og fleksible byrom er. I en blanding av kreativitet og desperasjon skjedde det mange fine ting, sier Høibo til Arkitektnytt.

Serien med nordiske arrangementer er en fortsettelse av denne innsamlingen og blir gående utover høsten. Møtene vil ta forskjellige form etter hva som er tematikken. 

– Det kan være tematisk dypdykk med enkeltforedrag, debatter eller mer idéutviklingsseminarer. Vi er fremdeles på idéutviklingsstadiet for flere av arrangementene, så alle gode innspill til tematikk ønskes velkommen, avslutter Høibo.

Mer informasjon og påmelding her.