Nyhet

Norsk i Philadelphia

Snøhettas bibliotek ved Philidelphias eneste offentlige universitet har åpnet. Over fem millioner årlig besøkende er ventet til Charles Library.


Charles Library skal "forvalte Temples progressive oppdrag om å gi rettferdige læringsopplevelser for studentene, fakultetet og det omkringliggende samfunnet,» heter det i en pressemelding fra Snøhetta. Foto: Michael Grimm

Temple University i Philadelphia har ved semesterstart fått et nytt bibliotek i hjertet av campus, og med Charles Library vil Snøhetta tolke den tradisjonelle typologien til forskningsbiblioteket som et depot for bøker, og integrerer bygningen med et mangfold av samarbeids- og sosiale læringsrom. Biblioteket tilbyr, med sine 220 000 kvadratmeter, det dobbelte av studiearealet som forgjengeren hadde, og det er ventet over 5 millioner besøkende hvert år.

«Ved å forene en mengde faglige ressurser, fagområder og nyskapende teknologi under ett tak, skal Charles Library forvalte Temples progressive oppdrag om å gi rettferdige læringsopplevelser for studentene, fakultetet og det omkringliggende samfunnet,» heter det i en pressemelding fra Snøhetta.

I det sentrale atriumet finnes en 24/7-sone, der ulike data-tjenester er tilgjengelig for Philadelphias innbyggere. Foto: Michael Grimm

Grønt tak

Charles Library skal bli et nytt sosialt og akademisk hjerte for universitetets 39 000 studenter, og med sin beliggenhet ved Broad Street i Nord-Philadelphia har bygget som mål å forene en mengde akademiske ressurser, disipliner og nyskapende teknologi under ett tak ved millionbyens hovedpulsåre.

70 prosent av bygningens takflate er et 4700 kvadratmeter stort grøntområde, ett av Philadelphias største, som skal spille en nøkkelrolle i stedets styringssystem for overvann. Byen er dessuten kjent for sin aldrende infrastruktur, som historisk har blitt overbelastet under stormhendelser, og overvannssystemene til biblioteket er designet for å oppfylle retningslinjene til den progressive etaten, Philadelphia Water Department.

Under IFLAs verdenskongress i Oslo denne uken, holdt professor og landskapsarkitekt Anne Whiston Spirn et foredrag om sitt sosiale arbeid med nettopp overvannsproblemet i Philadelphia.

Foto: Michael Grimm
Foto: Michael Grimm
Foto: Michael Grimm
Foto: Michael Grimm