Nyhet

NRK-oppdrag får hard medfart

NRKs parallelloppdrag om den 95 mål store tomten på Marienlyst kritiseres av tunge, norske arkitektkontor. Honoraret er for lite og kvaliteten tvilsom, mener de.

I går arrangerte NRK en pressekonferanse hvor de presenterte det de kaller et parallelloppdrag for den 95 mål store tomten på Marienlyst. Oppdraget går i store trekk ut på å finne ut hvordan tomten skal brukes dersom NRK velger å selge den og flytte til et annet sted i Oslo.

Kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen startet gårsdagens seanse med å snakke om målet for oppdraget.
– Dette er startskuddet for å få kreative, gode hoder i gang med å få dette til å bli et fantastisk byrom som gir stor samfunnsmessig gevinst, sa Eriksen.
 
I utlysningen ber NRK arkitekter om å sette sammen team og komme med forslag til løsninger i form av volumstudier. 

- Vi er et lite kontor og kan ikke delta innenfor de rammene NRK har lagt, sier Thor Olav Solbjør i Sahaa as. Foto: Sahaa

Betaler bare halve jobben

Thor Olav Solbjør i Sahaa as var blant arkitektkontorene som fikk forhåndsinvitasjon av NRK til informasjonsmøtet. Sahaa ble positivt overasket over at NRK velger å organisere parallelloppdrag og ikke kun gå direkte til en potensiell kjøper av tomten. Derfor vurderte de å dra på møtet, inntil de leste programmet for konkurransen som ble lagt ut på Doffin i går morges.
 
– Honoraret er langt under det man må kunne forvente for en slik jobb, sier Solbjør. – Vi er et lite kontor og kan ikke delta innenfor de rammene NRK har lagt. En ting er å jobbe i konkurranser hvor det er en gulrot i enden i form av muligheten til å få et prosjekt, men når det ikke finnes oppdrag i etterkant og man i tillegg får betalt for mindre enn halvparten av jobben man må legge ned, er dette helt uinteressant.
Solbjør utdyper:
 
– Dette er egentlig å be arkitekter jobbe dugnad for å lage eks antall bilag til et salgsprospekt. Honoraret ligger på et nivå som til og med er lavere enn hva private investorer betaler for parallelloppdrag når de leter etter samarbeidspartnere. Og da er jo premien muligheten for å få oppdraget, sier Solbjør.
Han mener dette egentlig ser ut som en mulighet for potensielle kjøpere til å samle et arkitekt- og rådgiverteam for å posisjonere seg til neste runde, når tomten skal selges.
 
– I så fall så er dette ikke et parallelloppdrag for arkitekter, slik NRK presenterer det som. Og hvilken kompetanse har NRK hentet inn i formingen av oppdraget? spør arkitekt Solbjør.
Sahaa har skrevet til NALs fagavdeling og bedt dem se på saken.

- Honoraret burde vært doblet, hvis jeg skal være litt ublu, sa Eskild Andersen i Nordic til NRK-ledelsen i går. Foto: Nordic
– Honoraret burde vært doblet
Blant de mange arkitektene som var til stede på møtet i NRK i går, var partner og arkitekt Eskild Andersen i Nordic. Han var en av fem arkitekter som sa tydelig fra til ledelsen i NRK om at honoraret er for lite.
 
– I og med at det er et parallelloppdrag som ikke fører til noen jobb i etterkant, og som i tillegg skal svare ut mange gode intensjoner, er det egentlig umulig å gjøre det innenfor den rammen som er satt. Honoraret burde vært doblet, hvis jeg skal være litt ublu. Rikskringkastingen bør gi arkitekter et ordentlig honorar for å kunne gjøre en ordentlig jobb, sa Andersen til NRK-ledelsen til høylytt applaus blant de frammøtte.
 
Prosjektleder i NRK, sivilingeniør Ole Falk Frederiksen, svarte at prosjektgruppen har diskutert honoraret, men har landet på at det er riktig. Han lover imidlertid å ta innspillet «til etterretning». 

– Honoraret er altfor lite

Svein Lund, arkitekt og partner i Lund Hagem, tok også ordet på møtet og påpekte at NRK ber deltakerne i oppdraget om en verdivurdering og en økonomisk analyse.
 
 – Det er uvanlig å be arkitekter om å gjøre slike vurderinger, så det krever at vi må ha med oss folk som virkelig kan dette for å gjøre en seriøs jobb. Med bakgrunn i dette er honoraret altfor lite. Jeg vil anslå at vi måtte ha brukt tre ganger så mye tid enn det honoraret tilsier, sa Lund.
 
NRKs prosjektleder svarte med å henvise til at arkitektene kunne finne entreprenører å samarbeide med.
– Det blir opp til dere å finne samarbeidspartnere som kan gjøre dere i stand til å levere et bidrag innenfor de rammene som er satt, sa Frederiksen.

- Vi må føle oss trygge på at den faglige evalueringen er kvalitetssikret. Det er vi ikke så langt, sier Lise Rystad i NSW. Foto: NSWKompetent evaluering?Lise Rystad, daglig leder i NSW arkitekter, spurte NRK-ledelsen om bedømmelseskomiteen er tilstrekkelig kvalifisert og har medlemmer med arkitektfaglig bakgrunn. Hun fikk til svar at komiteen ville vurdere muligheten for å trekke på fagkompetanse underveis i prosessen.
Rystad mener svaret ikke gir garanti for faglig bedømmelse.
 
– Vi ser i likhet med andre at oppdraget krever mye dugnadsinnsats. Når vi likevel ser på dette som en spennende og flott mulighet, er det på visse betingelser. Skal vi legger ned en stor frivillig innsats må vi føle oss trygge på at den faglige evalueringen er kvalitetssikret. Det er vi ikke så langt i dette tilfelle, sier Rystad til Arkitektnytt. 

- NRK har egentlig bare bestilt illustrasjoner til et prospekt som skal vise hvor mye areal det er mulig å få inn på tomten, sier Arne Reisegg Myklestad i Dark. Foto: Dark
– Trist
– Det er trist dersom det ender med at bare de arkitektkontorene med stor lommebok har anledning til å delta, og at de unge og interessante ikke har råd, sier partner og arkitekt i Dark, Arne Reisegg Myklestad. Han var blant de arkitektene som deltok på NRK-møtet i går, og blant de mange som stilte spørsmål til ledelsen i NRK.
 
– Vi stiller oss bak skepsisen som de andre arkitektene på møtet uttrykte når det gjelder størrelsen på honoraret. Dette krever flere timer enn det kompenseres for. Samtidig er det et veldig interessant prosjekt og vi vurderer seriøst å delta, sier Myklestad.


– NRK må ta samfunnsansvar


Myklestad spurte NRK-ledelsen om hvordan de ser for seg ivaretakelsen av de gode ideene fra parallelloppdraget når tomten selges. Han ble skuffet over svaret, som var at NRK vil la det være opp til en eventuell kjøper å forvalte ideene videre.
 
– Som en viktig og tung samfunnsaktør burde NRK være villige til å ta samfunnsansvar og sikre at tomten blir et godt område i byen. Slik det er nå, har NRK egentlig bare bestilt illustrasjoner til et prospekt som skal vise hvor mye areal det er mulig å få inn på tomten, sier Myklestad.
Han mener NRK kunne ha valgt å lage en egen reguleringsplan eller selge tomten med bindinger i forhold til arkitektoniske kvaliteter.
 

– Et enormt potensiale

Møtet inneholdt også en presentasjon av tomten og området ved Erling Dokk Holm. Han understreket hvor kompleks og spennende NRK-tomten er:
– Dette har potensiale til å bli et fremtidig bydelssenter, sa Dokk Holm. – Det er helt klart at det eksisterer et enormt potensiale her for bygging av boliger og næringsbygg. Får man samme tetthet her som på Tjuvholmen eller Sørenga, sier det seg selv at dette blir et stort sted i byen, sa Dokk Holm.
 
Det var i februar 2016 at NRK-styret vedtok å fortsette å utrede et eventuelt nytt hovedkontor for NRK. Parallelloppdraget som ble offentliggjort denne uka, er i følge pressemeldingen fra NRK «den viktigste aktiviteten for å kunne anslå hvor mye Marienlyst-området er verdt.»


 
Oppdragsprosessen

Oppstartsmøte skal arrangeres i slutten av april, som også er fristen til å danne team som skal kvalifiseres for deltakelse. NRK skal avholde midtveismøter med hvert enkelt deltakende team før sommeren, før det blir frist for innlevering i begynnelsen av september. Evalueringsprosessen skal skje fra begynnelsen av september til en gang i oktober. Tre til fire team skal velges ut til slutt.