Byutvikling

NRK truer med å bli

Full nabostrid mellom NRK og Universitetet i Oslo om den gullkantede tomten på Marienlyst. Plan- og bygg vil ha litt av hvert.

I 2017 lagde Transborder forslaget "Learning City" i NRKs parallelloppdrag om tomten på Marienlyst. Nå jobber de i følge Journalisten med UiO og OVF om en mulighetsstudie av deres naboeiendommer langs Blindernveien. Illustrasjon: Transborder

Det blåser fremdeles friskt rundt framtiden til NRKs tomt på Marienlyst i Oslo. Planene om å flytte statskanalens virksomhet inn i et nytt bygg mellom 2021 og 2026 kan nå stå i fare, ettersom NRKs nabo, Universitetet i Oslo, har ytret ønske om at tomten skal brukes til kompetansemiljøer og næringsliv.

UiO og Opplysningsvesenets Fond (OVF) har i følge medieavisen Journalisten.no nylig sendt et brev til Oslo Kommune der de utdyper sin plan om å «etablere en kunnskapsklynge på Marienlyst med lokaler for næring, undervisning, studentboliger og andre servicefunksjoner for universitetet.»

Ingen løfteevne

Dette er stikk i strid med NRKs plan om å finansiere sitt nybygg gjennom salg av tomter omregulert til boliger. 

– Dersom universitetet når fram med ønskene blir det ikke noe flytting. Men da blir det heller ikke slik universitetet ønsker seg. Hvis verdien av denne tomten blir liten som følge av både fredning og begrensninger på hvordan den kan utnyttes, vil vi ikke ha løfteevne til å finansiere et nybygg for NRK, sier direktør for lokalisering i statskanalen, Jon Espen Lohne, til Journalisten.

I sitt brev til kommunen skriver universitetet at de «frykter at ensidig boligutvikling på Marienlyst vil bety en ny «mur» mellom UiO og byen, og at man på lengre sikt går glipp av en unik mulighet til å sikre storsamfunnets arealbruksinteresser for framtiden». De har nå sammen med OVF hyret inn arkitektkontoret Transborder Studio til å lage en mulighetsstudie for deres naboeiendommer i Blinderveien for å se på hvordan området kan bli en kunnskapsklynge.

 Til neste år

NRK skal på sin side sende inn sitt reguleringsforslag til Plan- og bygningsetaten til høsten. Endelig vedtak vil fattes i bystyret, etter alt å dømme i 2019. 

Til Journalisten forteller etatsdirektør Ellen S. de Vibe at PBE gjerne ser at det bygges en «betydelig andel» boliger på tomten, men også at de ønsker en «utvikling som kan huse både boliger, undervisningsformål og næringsformål. Det videre planarbeidet skal utforske hvilken miks av formålene som er hensiktsmessig.»

– Dette vil blant annet bli påvirket av hensyn til natur og bygninger som må bevares på tomten, hva byplangrepet blir og hvordan gode utearealer sikres, sier Vibe i en e-post til Journalisten.

Frustrerende parallelloppdrag

Flyttingen av NRK har også tidligere vært kilde til frustrasjon etter at et parallelloppdrag om å skape mulighets- og volumstudier for hva Marienlyst kan bli uten NRK ble møtt med massiv kritikk fra både NAL og tunge aktører i bransjen som Nordic, NSW, Dark, Sahaa, Lund Hagem, Link og Niels Torp. Alle opplevde at NRK underbetalte arkitektene for oppdraget.