Nyheter

NSW har gitt en kvart million kroner til konkurrenter

Arkitektkontoret Narud Stokke Wiig delte i februar for femte og siste gang ut sin jubileumspris på 50 000 kroner.


Seniorpartnere i NSW i Gudmund Stokke og Jørn Narud overleverer deres siste jubileumspris. Foto: Gisle Nataas
Tidligere vinnere av prisen er:

2010: LPO Arkitekter AS med plan for Vulkanområdet og Bellonahuset, Oslo

 

2009: Element Arkitekter AS med «Smykkeskrinet», Lærernes hus, Oslo

 

2008: Dahle/Dahle/Breitenstein AS med Bjørnveien 119, Oslo

 

2007: Arkitektkontoret GASA AS med gjennvinningsanlegg Veolia Miljø AS, på Haraldsrud, Oslo

– Det har vært vel anvendte penger, sier seniorpartner og arkitekt i NSW, Ole Wiig, til Arkitektnytt.

 

I år var det Pir II som mottok prisen for nybygget «Tallhall», Meteorologisk Institutt på Blindern, for «det ypperste innen miljø- og energibevisst arkitektur i Oslo og Akershus».

 

To 100-årsjubilanter

Narud Stokke Wiig (NSW) opprettet en jubileumspris i forbindelse med Oslo arkitektforenings 100-årsdag i 2006. Jubileumsprisen skulle deles ut hvert år til og med 100-årsjubileet til Norske arkitekters landsforbund (NAL) i 2011.

 

Til tross for det gode initiativet fikk ikke den siste prisutdelingen plass på programmet til NALs jubileumsfeiring. Prisen ble derfor delt ut  i februar 2012 av Oslo arkitektforenings stipendkomité under POP-Up på Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA) i Oslo.

 

Prisen har blitt forvaltet av en selvstendig stipendkomité, opprettet av OAF og NAL Ecobox, og premiesummen har gått uavkortet til vinnerkandidatene.

 

Med til sammen to presidentperioder i NAL og én styrelederperiode i OAF har de tre seniorpartnerne i NSW hatt et sterkt engasjement for de to foreningene. Ole Wiig forteller at de i en tid med voksende miljøbevissthet ønsket å forene fokuset på energigjerrige bygg og god arkitektur.

 

Vel anvendte penger

Initiativtagerne oppfordret også stipendkomiteen om å belønne tverrfaglighet og ulike samarbeidsprosjekter. Slik ønsket de å bygge bro mellom flere fagmiljøer.

 

Både store og små kontorer har vunnet prisen. Wiig er fornøyd med at det er stor variasjon blant de fem vinnerprosjektene, og håper dette reflekterer utviklingen som foregår i bransjen.