Nyheter
Pressemelding:

"NSW miljøpris" til Lærernes hus og Boliger i Bjørnveien

Tildeling av vinnere til Narud - Stokke - Wiigs jubileumspris for miljø- og energibevist arkitektur av ypperste klasse 2008 og 2009.


Lærernes hus vant NSW miljøpris i 2009 og Boliger i Bjørnveien i 2008 Foto: Vidar Knutsen og Nils Petter Dale
NSWs jubileumspris for 2008 tildeles Boliger i Bjørnveien 119, Oslo ved arkitektkontoret Dahle/ Dahle/ Breitenstein AS.

Prosjektet viser en svært god forståelse for de stedlige forutsetningene i forhold til både kvaliteter og utfordringer. En relativt knapp tomt tett på en hovedvei er gitt en høy arealutnyttelse, samtidig som de åtte boligenhetene er løst med gode utsiktsforhold, private utearealer og felles uteplass.

Prosjektet kombinerer en romlig og visuelt svært elegant løsning av romprogrammet med integrert miljøteknologi i form av solfangere og felles vannbåren oppvarming. Solfangerne er forbilledlig integrert i bygningenes fysiske uttrykk og beslaglegger den støyutsatte fasaden mot syd. De dypere boenhetene får supplert dagslys fra patioer samtidig som arkitektene har vist beundringsverdig kontroll på utsyn fra og innsyn til enhetene.

I Bjørnveien 119 har arkitektene lyktes i å utvikle en nyskapende typologi som viser potensialet for at tett/lav prosjekter kan gis høy utnyttelse med store bokvaliteter uten at de i volum avviker fra omgivelsene. Prosjektet viser et kontemporært og formsterkt uttykk som bestemt avviker fra småhusplanens krav til tilpasning av ytre formelementer til omgivelsene (saltak etc.), og har gjennom de kvaliteter som er oppnådd vist at gode arkitektfaglige løsninger kan avvike fra den vedtatte småhusplanens bestemmelser.

NSWs jubileumspris for 2009 tildeles "Smykkeskrinet", Lærernes hus - Utdanningsforbundets konferansesenter i Osterhaus gate 4A, Oslo ved Element Arkitekter AS.

Prosjektet har oppnådd en svært god løsning på bygningsintegrert ventilasjon og energiløsninger ved å utnytte de arkitektoniske virkemidlene knyttet til materialvalg og organisering av programmet. Det fremstår på samme tid både som avansert i sin tenkning i forhold til energiløsninger og som enkelt og lavteknologisk i sine konkrete løsninger. Prosjektet viser en god forståelse for prinsipper for naturlig ventilasjon og vilje til å utnytte alternative energikilder.

Prosjektet utnytter lyset som faller inn gjennom den sydvendte glassfasaden til å gi store romlige kvaliteter, samtidig som skjermende dekor på glasset, eksponert termisk masse og organisering av sirkulasjonsarealer håndterer utfordringene ved soloppvarming og store glassflater.

Prosjektet er også et godt eksempel på et fruktbart samarbeid mellom arkitekt og kunster Jorunn Sandnes, hvor både interiørelementer og den store glassfasaden har blitt sterke identitetsgivende elementer som også tjener funksjonelle behov. Prosjektet viser også hvordan et innfillprosjekt som primært supplerer utdanningsforbundets øvrige bygningsmasse i kvartalet og dekker et konkret behov for konferansearealer også er en god anledning til å tilføre alternativ energi, her i form av bergvarme, til eksisterende bebyggelse.

Ikke minst vil vi framheve arkitektens vilje til å skape et innfillprosjekt som både respekterer omgivelsenes karakter og målestokk, samtidig som det har kvaliteter visuelt og materialmessig som gir et løft til et røft fornyelsesområde som for øvrig er preget av flere likegyldige fortetningsprosjekter.

Om prisen

Da Oslo Arkitektforening feiret 100-årsjubileum i 2006 opprettet arkitektfirmaet Narud - Stokke - Wiig en pris for miljø og energibevisst arkitektur. Prisen på 50 000 kroner og heder skal deles ut i fem år fra og med 2007, og skal fremme det ypperste innen arkitektur, miljø og energibevisst design knyttet til prosjekter i Oslo og Akershus.

Prisen gis til enkeltarkitekter, arkitektfirmaer eller tverrfaglige team med ingeniør- og landskapskompetanse som arbeider med høyverdig arkitektur med stort fokus på miljø- og energispørsmål. Det etterspørres arkitektur av beste klasse gjennom ett eller flere av følgende kriterier: - Miljø- og energibevisst design med gunstig nettoenergibehov og lavt primærenergiforbruk. - Arkitektonisk utforming ut fra geografiske og klimatiske forhold for å kunne utnytte klimaressurser og redusere uønsket klimapåkjenning. - Plassering og beliggenhet i forhold til topografi og klima for å skape gode uteplasser for skjermet utendørs opphold i alle årstider.

Gjennomgåelse av søknader samt innstilling av prisvinnere håndteres av OAFs stipendkomité med støtte fra NAL|Ecobox. I år tar OAF igjen et etterslep og deler således ut to priser, NSWs jubileumspris for 2008 og 2009.

Juryen har vurdert fem kandidater for prisene. Juryen har i år lagt spesiell vekt på hvordan prosjektene responderer på de stedlige forutsetninger og hvordan miljøaspektene er integrert i den arkitektoniske løsningen. I tillegg har komiteen ønsket å prise et prosjekt som faktisk er gjennomført og bygget.

De to vinnerne er begge ferdigstilte prosjekter. De er etter komiteens mening gode eksempler på hvordan bærekraftige og miljøriktige løsninger på flere plan kan fremmes innenfor et sterkt og tydelig arkitektonisk konsept. Ved å organisere rom, programmer og fasadeuttrykk på en intelligent og poetisk måte har det lykkes vinnerne å få miljøhensyn og miljøteknologien til å fungere som en integrert del av den arkitektoniske løsningen.