Nyheter

NTNU gransker arkitektutdanningen

Skolen tar i bruk uvanlige metoder når de nå ønsker å sette i gang en åpen og kritisk diskusjon om arkitektutdanning.


Juhani Pallasmaa (nummer to fra høyre) i dialog med førsteamanuensis Harald Wårvik under miniseminaret «6 Questions on Becoming Architect». Til venstre for Pallasmaa sitter Peter Buchanan og Fredrik Shetelig, prodekan for utdanning ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU. Foto: NTNU, Åslaug Mostad
DigitalAnalogue

Det første Trondheimsarrangementet med Pallasmaa og Buchanan, var en  gjesteforelesning på Byscenen  i Trondheim sentrum torsdag 25.04. Forelesningen, som trakk fullt hus, var en del av fakultetets gjesteforelesningsserie DigitalAnalogue som er et åpent tilbud til hele Trondheims befolkning.

Den 26. April i år inviterte skolen arkitektstudentene til seminaret «6 Questions on Becoming Architect». Gro Rødne, Steffen Wellinger, Harald Waarvik, Hans Skotte og Bjørn Otto Braaten. (alle ass. professorer i arkitektur ved NTNU), fikk tildelt 25 minutter hver for å formidle sine tanker om utdanningen. Peter Buchanan og Juhani Pallasmaa var invitert til skolen for å kommenterte og diskuterte hvert av innleggene med forfatteren. De to er, som kjent, to av nåtidens mest innflytelsesrike arkitekturtenkere. Pallasmaa er særlig kjent for boka «The Thinking Hand», mens Buchanans er kjent for artikkelserien «The Big Rethink» i Architectural Review. 
 

Dette var det andre arrangementet i Trondheim med Juhani Pallasmaa og Peter Buchanan, før de skulle videre og delta på Rørosseminaret 2013. Med deres opphold har skolen oppnådd et tettere samarbeid mellom Trondhjems arkitektforening, Rørosseminaret 2013 og NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst.

 

Inviterer til å tenke nytt

Åslaug Mostad er kommumikasjonsrådgiver ved NTNU og forteller at ideen bak seminarervar  å invitere til en retenking av arkitektutdanning.

  • Å tenke om igjen for å ikke glemme sentrale verdier i utdanningen
  • Å tenke helt nye tanker om hva arkitektutdanning er og bør være

 - Vi håper at arrangementet var til inspirasjon for eksterne deltakere, ansatte og studenter. Samtidig ønsker vi å benytte retenkingen som et supplement til tenkningen om undervisning på fakultetet, og vi vil ta den med oss i interne fora der vi drøfter og videreutvikler undervisningen, sier Åslaug Mostad.

 

Hva var tilbakemeldingen på innleggene?

- Vi lever i en tid preget av teknologi, økonomi og mote. Under arrangementet på Byscenen la Pallasmaa og Buchanan vekt på at arkitektene ikke må glemme helhetsperspektivet og det å ta utgangspunkt i mennesket som biologisk vesen. Hun forteller  at de begge var opptatt av at arkitekters arbeid bør preges av empati og samfunnsansvar. Den samme tankegangen preget innleggene fra fakultetets ansatte under miniseminaret.  Det var dermed høy grad av enighet om sentrale verdier, og det ble utvekslet tanker og ideer til hvordan man kan bringe dem videre undervisningen. 

 

Hvordan var tilbakemeldingen fra studentene?

- Vi vil bruke retenkingen til å drøfte og vidreutvikl undervisningen i fora hvor studentene er representert.