Nyhet

Ny arkitekturpris i Ullensaker

Ullensaker kommune med ny hederspris for arkitektur og landskap. – Arkitekturdebatten bør også omhandle mellomstore byer og tettsteder, sier kommunenes overarkitekt Jeta Limani Andreassen.


Overarkitekt i Ullensaker kommune, Jeta Limani Andreassen, avbildet i Stasjonsparken i Jessheim, er klar for ny hederspris for arkitektur og landskap. Elleve nominasjoner har kommet inn denne våren. Prisen offentliggjøres til høsten. Foto: Ullensaker kommune

Ullensaker kommune vokser med rundt 1000 innbyggere hvert år og kommuensenteret, Jessheim, er et av landets raskest voksende bysentrum. Nå får Ullensaker også sin egen arkitekturpris.

– Jessheim er en ung by, men er i rask vekst og byen er også planlagt å ta unna mye av regionens vekst fremover. Målet er at det skal bli en by folk både vil bo i og dra til, da er arkitektur viktig, sier Jeta Limani Andreassen, overarkitekt, Ullensaker kommune.

Lokalt eierskap og identitet

Ullensaker satser derfor på arkitektur. I tillegg til å ha en egen overarkitekt, har de også hyret inn Rodeo Arkitekter til å lage et bykonsept, mens Pir II og Lala Tøyen har utført en mobilitets- og byutviklingsstrategi for byen. I vinter ble det også klart at en privat eiendomsaktør har valgt Mad arkitekter til et større utviklingsprosjekt i Jessheim sentrum etter en arkitektkonkurranse.

– Hva er formålet med denne nye arkitekturprisen?

– Vi ønsker å finne en felles forståelse rundt arkitektur som fungerer i vår kommune. Gjennom nominasjonen synliggjøres det hvilke steder og bygg folk synes fortjener heder. At alle innbyggere kan nominere og at prisen skal være så demokratisk som mulig, er viktig for oss. Det er folket som nominerer, ikke bare arkitekter og utbyggere.

Jessheim er en tidligere stasjonsby som har opplevd hurtig befolkningsvekst og høy utbyggingstakt. Her Furusethgata i Jessheim sentrum. Foto: Ullensaker kommune

– Høyt og tett

Prisens første nominasjonsrunde ble nylig avsluttet og kommunen fikk inn elleve nominasjoner. Den skal «løfte fram forbildebygg og landskapsanlegg som bidrar til å heve, fornye og utvikle arkitektonisk kvalitet i kommunen og regionen.». Disse skal være ferdigstilt i Ullensaker løpet av de fem siste årene.

– Det er lagt opp til en generøs kategorisering av tiltak som kan nomineres, akkurat for å kunne fange opp de gode eksemplene. Samtidig er det en uavhengig arkitektfaglig jury som skal vurdere nominasjonene og være med å avgjøre prisen. Målet er å synliggjøre prosjekter som fornyer og hever kvaliteten på den arkitekturen til det som bygges i kommunen.

– Hva er utfordringen når det gjelder det som bygges i Ullensaker kommune?

– Det er de samme utfordringene som debatteres i Oslo og andre steder. Den hurtige byveksten har gjort at det bygges mye høyt og tett, med lite variasjon i volum og fargebruk.

Den nye hedersprisen til arkitektur og landskapsanlegg i Ullensaker kommune handler om utvikling av utvikling av lokal identitet og tilhørighet. Her Storgata i Jessheim sentrum. Foto: Stein Westengen

«Midt i mellom»-steder

Overarkitekt Andreassen påpeker at Jessheim tradisjonelt har vært en liten stasjonsby, som har blitt kompakt og urban på veldig kort tid. Da krever det en viss mental omstilling både fra de som bodde her fra før, men også fra tilflyttere, mener hun.

– En slik vekst gjør noe med samfunnet og byene. Alle har sine forventinger. Da er det viktig å finne og dyrke noe unikt med stedene. Arkitekturprisen bli et viktig bidrag til denne stedsutviklingen.

– Arkitekturpriser er kanskje et urbant eller nasjonalt fenomen. Hvorfor må også Ullensaker ha en slik pris?

– Personlig mener jeg vi kan se at arkitekturdebatten og den faglige diskusjonen om arkitektur ofte handler om store byer eller små steder i distriktet. Men debatten bør også omhandle mellomstore byer og tettsteder. «Midt i mellom»-steder som Jessheim, som vokser svært raskt uten at det har de samme forventingene til kvalitet på arkitektur. Derfor er en arkitekturpris viktig også her.

Ullensaker kommunes hederspris for arkitektur og lanskapsanlegg deles ut i oktober. En arkitektfaglig jury vil gi sin anbefaling, mens det er formannskapet i kommunen som tar den endelige avgjørelsen.