Nyhet

Ny behandling av Y-blokka

Håpet i et hengende snøre: Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal vurdere deler av saksbehandlingen til Y-blokka på nytt.


Y-blokka står fremdeles og Statsbygg har ennå ikke satt noen dato for rivning. Foto: Bjørn Erik Pedersen

I oktober skulle rivningsarbeiderne i det nye regjeringskvartalet ta fatt på Y-blokka, men den mye omtalte bygningen står der fremdeles. Nå vil rivningen i praksis utsettes ytterligere, etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i går sa ja til å behandle klagen på rivningstillatelsen.

– Vi har mottatt en omgjøringsbegjæring fra Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo Arkitektforening. Vi skal nå behandle den saken. Den vil bli prioritert i departementet, skriver kommunikasjonsrådgiver i KMD, Kjetil Vevle, i en e-post til NRK.

Advokat Helge Skogseth Berg representerer Fortidsminneforeningen, NAL og OAF. Foto: Lynx Advokatfirma

På nytt

Departementets beslutning kommer i forlengelsen av Fylkesmannens behandling av klagen tidligere i november. Fylkesmannen kunne ikke omgjøre rivevedtaket, men anbefalte Regjeringen å se på saken på nytt.

– Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av, skrev kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland til NRK for ti dager siden. 

Nå har hennes departement skiftet mening og vil likevel se på saken.

– Det er prisverdig at departementet nå vil ta tak i dette og se på det på nytt, sier organisasjonenes advokat, Helge Skogseth Berg i Lynx Advokatfirma, til NRK.

Oversett?

Berg sier til samme nettsted at Riksantikvarens vernevedtak for Y-blokka, som kun var dager unna å gjennomføres da bomben smalt den 22. juli, 2011, har blitt oversett i behandlingen av saken. 

På vegne av Fortidsminneforeningen, NAL og OAF undersøker han også hvordan beslutningen vil stå seg mot FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som er overordnet norsk lov.

– Hvis konvensjonen beskytter Y-blokka, vil ikke vedtaket om rivning være lovlig, sa Berg til NTB i forrige uke.

Aksjonistene fortsetter å samle seg til sitteaksjon foran Y-blokka hver torsdag, og byggherre Statsbygg har ennå ikke satt dato for rivning:

– Vi venter til alle formaliteter er i orden, sier Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim til NRK.

Aksjonistene for bevaring av Y-blokka markerer sitt standpunkt hver torsdag. Foto: Kristin Notø